Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Scriptie Nederlands dubbel bekroond

01 februari 2011

Oud-studente Nederlands Marleen Brock heeft twee prijzen ontvangen voor haar masterscriptie Groningse studenten op reis. Natuur- en landschapsbeleving aan het begin van de negentiende eeuw. Op 12 januari ontving ze in Leiden de Taalunie Scriptieprijs 2010 en op 28 januari in Haarlem de Scriptieprijs 2010 van de werkgroep 18e eeuw.

De Taalunie Scriptieprijs gaat afwisselend naar een letterkundige en een taalkundige scriptie. In 2010 was de letterkunde aan de beurt. Elke universiteit in Nederland en Vlaanderen kon één scriptie voordragen. De Scriptieprijs 18e Eeuw wordt jaarlijks uitgeloofd aan de schrijver of schrijfster van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden.

In haar scriptie onderzocht Brock een gedrukte beschrijving van een reis die een groep Groningse studenten in 1809 ondernam naar Duitsland. Onder hen bevonden zich Theodorus van Swinderen en Barthold Henrick Lulofs, die nadien beiden hoogleraar werden aan de Groningse universiteit, de een in de Natuurlijke Historie, de ander in de Nederlandse Taal- en Letterkunde. De scriptie analyseert alleen de beschrijving van natuur en landschap, maar ook de beleving daarvan, en hoe beide samenhangen met contemporaine opvattingen over kunst, maatschappij en leven: ‘Het Duitse landschap uit de reisbrieven is een poëtisch landschap, een synthese van natuur en kunst’, concludeert Brock.

Marleen Brock is momenteel werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze promotieonderzoek doet naar de geschiedenis van het STUK, het kunstencentrum van de stad Leuven. Brock schreef haar scriptie onder begeleiding van Bart Ramakers, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde, die onderzoek doet naar reisbeschrijvingen van Groningse studenten en geleerden in Duitsland aan het begin van de negentiende eeuw en naar het werk van Barthold Henrick Lulofs.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:38

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  Anthonya Visser nieuwe decaan Faculteit der Letteren

  Het College van Bestuur van de RUG benoemtprof. dr. Anthonya (Thony) Visser per 1 november 2019tot nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren, voor een periode van vier jaar. Het faculteitsbestuur van Letteren is er trots op een ervaren academische...

 • 16 juli 2019

  Anthonya Visser nieuwe decaan Faculteit der Letteren

  Het College van Bestuur van de RUG benoemtprof. dr. Anthonya (Thony) Visser per 1 november 2019 tot nieuwe decaan van de Faculteit der Letteren

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...