Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Scriptie Nederlands dubbel bekroond

01 februari 2011

Oud-studente Nederlands Marleen Brock heeft twee prijzen ontvangen voor haar masterscriptie Groningse studenten op reis. Natuur- en landschapsbeleving aan het begin van de negentiende eeuw. Op 12 januari ontving ze in Leiden de Taalunie Scriptieprijs 2010 en op 28 januari in Haarlem de Scriptieprijs 2010 van de werkgroep 18e eeuw.

De Taalunie Scriptieprijs gaat afwisselend naar een letterkundige en een taalkundige scriptie. In 2010 was de letterkunde aan de beurt. Elke universiteit in Nederland en Vlaanderen kon één scriptie voordragen. De Scriptieprijs 18e Eeuw wordt jaarlijks uitgeloofd aan de schrijver of schrijfster van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden.

In haar scriptie onderzocht Brock een gedrukte beschrijving van een reis die een groep Groningse studenten in 1809 ondernam naar Duitsland. Onder hen bevonden zich Theodorus van Swinderen en Barthold Henrick Lulofs, die nadien beiden hoogleraar werden aan de Groningse universiteit, de een in de Natuurlijke Historie, de ander in de Nederlandse Taal- en Letterkunde. De scriptie analyseert alleen de beschrijving van natuur en landschap, maar ook de beleving daarvan, en hoe beide samenhangen met contemporaine opvattingen over kunst, maatschappij en leven: ‘Het Duitse landschap uit de reisbrieven is een poëtisch landschap, een synthese van natuur en kunst’, concludeert Brock.

Marleen Brock is momenteel werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze promotieonderzoek doet naar de geschiedenis van het STUK, het kunstencentrum van de stad Leuven. Brock schreef haar scriptie onder begeleiding van Bart Ramakers, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde, die onderzoek doet naar reisbeschrijvingen van Groningse studenten en geleerden in Duitsland aan het begin van de negentiende eeuw en naar het werk van Barthold Henrick Lulofs.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:38

Meer nieuws

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.

 • 02 mei 2019

  Kampcommandant Gemmeker jarenlang bevreesd voor nieuwe rechtszaak

  Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onderzocht door...

 • 29 april 2019

  Jongeren lezen graag over leeftijdgenoten

  Als jongeren lijken op de hoofdpersoon in een verhaal, kan dat positief bijdragen aan de overtuigingskracht van dat verhaal. Dat blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschappers Joëlle Ooms, John Hoeks en Carel Jansen van de RUG. Deze conclusie kan...