Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Uitgaven en inkomsten van Tanzaniaanse gemeenten

08 februari 2011

In Tanzania zijn er grote verschillen in de mate waarin decentrale overheden openbare voorzieningen aanbieden. Het ontwikkelingsland heeft naast de centrale overheid ruim 130 gemeenten. Gemeenten hebben taken op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, drinkwater, wegen en landbouw. Hiervoor ontvangen zij uitkeringen van de centrale overheid. Sinds 2004 zijn deze uitkeringen geleidelijk gebaseerd op formules. Deze zijn echter niet gebaseerd op empirisch onderzoek, maar op indrukken van experts en belanghebbenden. Er is bovendien niet geprobeerd de verschillen in belastingcapaciteit te verevenen. Dat is ook moeilijk, omdat statistische gegevens schaars zijn.

Het proefschrift van Lewis Ishemoi laat onder meer zien dat verevening van voorzieningencapaciteit de gelijkheid, doelmatigheid en stabiliteit in het decentrale bestuur kan vergroten. Ook bekeek de promovendus hoe de verschillen in de belastingcapaciteit van Tanzaniaanse gemeenten kunnen worden gemeten en hoe een aangepast verdeelstelsel hiermee rekening kan houden. Verder had het proefschrift tot doel een methode te ontwikkelen om de verschillende behoeften tussen gemeenten te kwantificeren en te komen tot een verbetering van de uitkeringsformules. Tot slot onderzocht Ishemoi of de invoering van verdelingsformules de politieke invloed op de verdeling van de uitkeringen aan gemeenten heeft verminderd. Dat laatste blijkt niet het geval.

Curriculum vitae
Lewis Ishemoi (Tanzania, 1969) studeerde bedrijfskunde aan het Institute of Finance Management in Tanzania en behaalde tevens een graad aan de Staffordshire University in Engeland. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, medegefinancierd door de NUFFIC. Ishemoi promoveert op 10 februari (14.45u) bij prof.dr. J. de Haan op het proefschrift: Fiscal disparities and intergovernmental transfers in Tanzania. Hij is als momenteel als docent verbonden aan het Institute of Finance Management in Tanzania.

Laatst gewijzigd:19 juli 2017 13:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws