Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Etoc ontvangt subsidie voor project ‘Boekenmaatjes’

Effect van voorleesproject op sociaal-emotionele competenties en pestgedrag van basisschoolleerlingen
24 januari 2011

Het Ministerie van OCW heeft in het kader van het programma Onderwijs Bewijs een prijs toegekend aan het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc), verbonden aan de Faculteit der Letteren. Het Etoc schreef een onderzoeksvoorstel op het thema: Gedragsproblemen en pesten. Uit in totaal 74 onderzoeksvoorstellen zijn door het Ministerie 19 projecten gehonoreerd, waaronder ook het Etoc-project Boekenmaatjes. Hiervoor ontvangt het Etoc een bedrag van bijna 1 miljoen euro.

Boekenmaatjes

Onderzoekers van het Etoc starten op 88 scholen in Nederland het project Boekenmaatjes. Dit project onderzoekt het effect van het voorlezen en bespreken van boeken met sociaal-emotionele thema’s op de sociaal-emotionele competenties en het pestgedrag van kinderen in de groepen 1-2 en 7 in het basisonderwijs.

Effect van voorlezen van boeken

Kinderen in groep 7 lezen wekelijks voor uit een prentenboek met een sociaal-emotioneel thema (bv. jaloezie of blijdschap) aan kinderen uit groep 1-2. Het project heeft twee primaire doelen: (a) het bevorderen van de sociaal-emotionele competentie van kinderen uit de groepen 1-2 en 7; (b) het verminderen van pestgedrag onder leerlingen. Een bijkomend doel is het bevorderen van het leesplezier van de kinderen uit groep 1- 2 en groep 7.

Deelnemers

Achtentachtig scholen zullen deelnemen aan dit project waarbij de helft de interventie zal ondergaan en de andere helft niet. De voorleessessies duren een halfuur en vinden gedurende één schooljaar plaats. Kinderen uit groep 7 worden via een DVD getraind in het voorlezen en het bespreken van de boeken met de kleuters. Voorafgaand, tijdens, en na afloop van de interventie zullen de sociaal-emotionele competentie, pestgedrag, taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen worden gemeten via vragenlijsten en toetsen.

In dit project zijn de kinderen uit groep 7 verantwoordelijk voor het verloop van de voorleessessie. In deze rol zullen ze sociaal-competent gedrag moeten laten zien. Participatie in een verantwoordelijke rol vraagt om zelfsturende, communicatieve en samenwerkingsvaardigheden. Alle kinderen, en dus ook (potentiële) pesters en slachtoffers, doen in hun rol van voorlezer ervaring op met een ander sociaal patroon dat tot een verrijking van hun handelingrepertoire kan leiden waardoor gedragsproblemen verminderen. We verwachten dan ook dat het schoolklimaat zal verbeteren en pestgedrag onder kinderen zal verminderen door Boekenmaatjes.

Onderwijs Bewijs

Binnen Onderwijs Bewijs krijgen wetenschappers de kans om samen met het onderwijsveld te experimenteren met vernieuwingen op specifieke thema’s in het onderwijs. Het ministerie van OCW heeft een subsidie van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit onderzoek. Het onderzoek zal in totaal drie jaar in beslag nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Etoc ( etoc@rug.nl   of  050 363 7277).

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:24
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...

 • 07 februari 2019

  Gerrit Krolprijs voor beste Nederlandstalige essay

  De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven.