Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Kees Jan Roodbergen hoogleraar kwantitatieve logistiek

20 januari 2011

Kees Jan Roodbergen is per 1 februari benoemd tot hoogleraar kwantitatieve logistiek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn vakgebied worden technieken uit de vakgebieden Operations Research en Operations Management ingezet om logistieke problemen op te lossen.

Roodbergen heeft speciaal interesse voor: internetlogistiek, de logistiek van voedingsmiddelen onder gecontroleerde temperatuursomstandigheden, het ontwerpen van magazijnen en de invloed van menselijke factoren op productie en logistiek.


Internetlogistiek

Professor Roodbergen is hoofdonderzoeker van een project over 'internetlogistiek'. De huidige sterke toename in internetbestellingen heeft namelijke een zeer groot logistiek effect. Leveringen aan traditionele winkels kunnen plaatsvinden in relatief grote hoeveelheden en volgens een regelmatig tijdschema. De consumenten die de producten kopen in de winkel en leveren vervolgens een belangrijke logistieke dienst: zij transporteren de producten gratis naar hun eigen huis. Bij internetbestellingen daarentegen, worden producten in kleine hoeveelheden besteld door individuele consumenten en moet de webwinkel zorgen dat de producten naar de diverse huisadressen worden getransporteerd. Het is bijna overbodig om te benadrukken dat dit leidt tot een significante toename in de logistieke inspanningen in de distributieketen.


Dit project waarin Roodbergen hoofdonderzoeker is, is getiteld "keten-overschrijdende coördinatie van de orderafwikkeling voor internetbestellingen". Het wordt gesubsidieerd door het logistieke onderzoeksinstituut Dinalog en gesponsord door een consortium van bedrijven. In dit project worden nieuwe concepten, modellen en oplossingsmethoden ontwikkeld voor innovaties in het logistieke proces voor internetbestellingen.

Curriculum Vitae

Voor zijn komst naar de Rijksuniversiteit Groningen was Kees Jan Roodbergen universitair hoofddocent aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit engastonderzoeker aan het Georgia Institute of Technology. Hij verkreeg zijn doctoraal in de Econometrie en Operations Research aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn publicaties zijn verschenen in internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Operations Research, Interfaces, IIE Transactions en European Journal of Operational Research.

Roodbergen heeft zitting in de wetenschappelijke adviesraad van de World Food Logistics Organization, een belangenorganisatie die 3500 bedrijven vertegenwoordigt die gespecialiseerd zijn in de opslag, het transport en de distributie van gekoelde en bevroren voedingsmiddelen. Daarnaast is hij lid van de College-Industry Council on Material Handling Education in de Verenigde Staten. Deze raad is gelieerd aan de Material Handling Industry of America (800 bedrijven) en faciliteert de informatieuitwisseling tussen bedrijven en universiteiten. Door Roodbergen ontwikkelde oplossingsmethoden zijn succesvol toegepast bij diverse bedrijven. Zijn onderwijsactiviteiten bestrijken het gehele spectrum van Operations Management, logistiek en Supply Chain Management op alle niveaus.

Laatst gewijzigd:19 juli 2017 13:37
printView this page in: English

Meer nieuws