Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Hans Engels: 'Geen reden voor terughoudendheid Eerste Kamer'

07 december 2010
Het kabinet debatteert met de Eerste Kamer over begroting, regeringsverklaring en regeer- en gedoogakkoord. De eerste maanden zal Rutte spitsroeden moeten lopen in de Eerste Kamer. CDA en VVD hebben daar samen 35 van de 75 zetels en ze kunnen er niet terugvallen op een gedoogpartner PVV, die nog niet in de senaat is vertegenwoordigd. Fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer en hoogleraar staatsrecht prof. mr. J.W.M. Engels wordt geïnterviewd in het artikel 'Spitsroeden lopen in de Eerste Kamer' in Trouw van 7 december 2010.
Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.