Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG krijgt 2,7 miljoen EU-subsidie voor Europees netwerk wetenschapswinkels

01 december 2010

De Europese Commissie stelt 2,7 miljoen euro ter beschikking aan de Science & Society Groep van de Rijksuniversiteit Groningen voor het versterken van het Europese netwerk van wetenschapswinkels. Hiermee wil de Commissie burgers meer betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.

Via wetenschapswinkels kunnen maatschappelijke organisaties, zoals buurtgroepen of verenigingen, onderzoek laten uitvoeren door studenten onder begeleiding van hoogleraren, zonder dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. Dit van oorsprong Nederlandse idee vindt inmiddels wereldwijd navolging. Ook de universiteit van Cambridge begon er onlangs mee.

De Europese Commissie steunt wetenschapswinkels al tien jaar vanuit haar Science in Society programma, maar nog nooit was de subsidie zo hoog als nu. Het project start op 1 mei 2010 en duurt vier jaar. De totale omvang is 3,1 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen subsidie.

Meer maatschappelijke invloed

In het project zullen debatten over wetenschap worden gekoppeld aan het onderzoek van wetenschapswinkels. 'Op die manier kunnen dergelijke debatten meer worden dan alleen maar woorden', zegt dr. Henk Mulder van de Groningse Science & Society Groep. 'Uitkomsten van een debat kunnen tot verschillende onderzoeksvragen leiden, die dan via het netwerk van wetenschapswinkels onderzocht worden. Op die manier wordt het voor maatschappelijke organisaties interessanter zich in een debat te mengen; ze krijgen invloed op de onderzoeksagenda.'

De antwoorden op de vragen kunnen in volgende debatrondes (zoals tijdens Science Week in Cambridge) of online (zoals op Kennisdebat op de RUG-website) teruggekoppeld worden en leiden tot vervolgvragen. Mulder: 'Zo wordt door universiteit en maatschappij samen kennis ontwikkeld. Voor de universiteiten is dit ook een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien; ze kunnen heel direct inspelen op vragen van belastingbetalende burgers.'

Project

In het project werken 26 partners (wetenschapswinkels, maatschappelijke organisaties, universiteiten en een onderzoeksfinancier) uit 17 landen samen. Het project omvat ondermeer:
- het oprichten of verder uitbouwen van wetenschapwinkels in tien Europese steden (dit om de toegenomen hoeveelheid vragen te kunnen beantwoorden);
- een onderzoek van de Zweedse Research Council naar de vraag hoe onderzoeksfinanciers meer wetenschapswinkelprojecten kunnen steunen;
- de oprichting van een Europese debatsite;
- het organiseren van twee grote internationale conferenties.
Daarnaast worden studies gedaan naar het evalueren en optimaliseren van werkprocessen en de impact van de diverse wetenschapswinkels.

Op een aantal terreinen zal met maatschappelijke organisaties heel direct worden gewerkt aan het opstellen van een Europese onderzoeksagenda; bijvoorbeeld rond onderzoek naar huiselijk geweld.

De Rijksuniversiteit Groningen vervult al jaren een voortrekkersrol op het gebied van de internationalisering van wetenschapswinkels. Mulder ondersteunde van 1998-2005 de oprichting van milieuwinkels in Roemenië, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook leidde hij eerdere deelprojecten van de EU en ondersteunde hij recent een aantal Britse universiteiten, zoals die van Belfast en Cambridge. De laatste begon in 2008 met Groningse steun haar Community Knowledge Exchange.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. Henk Mulder , coördinator van de Bèta Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen en  projectleider van PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society)

De Bèta Wetenschapswinkel is een onderdeel van Science & Society Group (SSG) van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG.

Zie ook:
www.rug.nl/wewi
www.scienceshops.org
Het Science in Society Programma van de EU: http://ec.europa.eu/research/science-society/

 

Partners:

Nederland: Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek - Wageningen
België: Vrije Universiteit Brussel
Duitsland: Wissenschaftsladen Bonn, Wissenschafts und Technologie Transfer Zittau
UK: Queen’s University Belfast, University of Cambridge, University of Glamorgan;
Ierland: University College Cork, Dublin Institute of Technology, Dublin City University
Frankrijk: Fondation Sciences Citoyennes – Paris, University of Lyon, Association pour le développement d'une recherche citoyenne active – Grenoble
Spanje: Universitat Rovira I Virgili – Taragona
Italie: Universita degli Studi di Sassari
Zweden: Vetenskapsradet (Swedish Research Council) – Stockholm
Noorwegen: Universitetet i Stavanger
Denemarken: Danmarks Tekniske Universitet – Lyngby
Estland: Institute of Baltic Studies – Tartu
Griekenland: Technical University of Crete
Roemenië: Universitatea Politehnica din Bucuresti
Hongarije: Science Shop at Environmental Social Sciences Research Group - Budapest
Cyprus: European University – Nicosia
Israel: The Heschel Center for Environmental Learning and Leadership – Tel Aviv

  

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws

 • 17 oktober 2019

  iGEM 2019: Team Groningen ontwikkelt een biologische QR-code

  Het team heeft een protocol ontwikkeld om gevoelige informatie via een biologische QR-code te delen.

 • 14 oktober 2019

  Laten zien dat het kan

  Beiden zijn jonge hoogleraren scheikunde aan hetZernike Institute for Advanced Materials (ZIAM) en beiden kwamen ze in 2018 naar de RUG. Behalve dat ze nieuwe materialen ontwikkelen, hebben Moniek Tromp en Marleen Kamperman nog meer gemeen: ze treden...

 • 11 oktober 2019

  Down Under met Top Dutch (update)

  Na twee jaar hard werken stond het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...