Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG krijgt 2,7 miljoen EU-subsidie voor Europees netwerk wetenschapswinkels

01 december 2010

De Europese Commissie stelt 2,7 miljoen euro ter beschikking aan de Science & Society Groep van de Rijksuniversiteit Groningen voor het versterken van het Europese netwerk van wetenschapswinkels. Hiermee wil de Commissie burgers meer betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.

Via wetenschapswinkels kunnen maatschappelijke organisaties, zoals buurtgroepen of verenigingen, onderzoek laten uitvoeren door studenten onder begeleiding van hoogleraren, zonder dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. Dit van oorsprong Nederlandse idee vindt inmiddels wereldwijd navolging. Ook de universiteit van Cambridge begon er onlangs mee.

De Europese Commissie steunt wetenschapswinkels al tien jaar vanuit haar Science in Society programma, maar nog nooit was de subsidie zo hoog als nu. Het project start op 1 mei 2010 en duurt vier jaar. De totale omvang is 3,1 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen subsidie.

Meer maatschappelijke invloed

In het project zullen debatten over wetenschap worden gekoppeld aan het onderzoek van wetenschapswinkels. 'Op die manier kunnen dergelijke debatten meer worden dan alleen maar woorden', zegt dr. Henk Mulder van de Groningse Science & Society Groep. 'Uitkomsten van een debat kunnen tot verschillende onderzoeksvragen leiden, die dan via het netwerk van wetenschapswinkels onderzocht worden. Op die manier wordt het voor maatschappelijke organisaties interessanter zich in een debat te mengen; ze krijgen invloed op de onderzoeksagenda.'

De antwoorden op de vragen kunnen in volgende debatrondes (zoals tijdens Science Week in Cambridge) of online (zoals op Kennisdebat op de RUG-website) teruggekoppeld worden en leiden tot vervolgvragen. Mulder: 'Zo wordt door universiteit en maatschappij samen kennis ontwikkeld. Voor de universiteiten is dit ook een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien; ze kunnen heel direct inspelen op vragen van belastingbetalende burgers.'

Project

In het project werken 26 partners (wetenschapswinkels, maatschappelijke organisaties, universiteiten en een onderzoeksfinancier) uit 17 landen samen. Het project omvat ondermeer:
- het oprichten of verder uitbouwen van wetenschapwinkels in tien Europese steden (dit om de toegenomen hoeveelheid vragen te kunnen beantwoorden);
- een onderzoek van de Zweedse Research Council naar de vraag hoe onderzoeksfinanciers meer wetenschapswinkelprojecten kunnen steunen;
- de oprichting van een Europese debatsite;
- het organiseren van twee grote internationale conferenties.
Daarnaast worden studies gedaan naar het evalueren en optimaliseren van werkprocessen en de impact van de diverse wetenschapswinkels.

Op een aantal terreinen zal met maatschappelijke organisaties heel direct worden gewerkt aan het opstellen van een Europese onderzoeksagenda; bijvoorbeeld rond onderzoek naar huiselijk geweld.

De Rijksuniversiteit Groningen vervult al jaren een voortrekkersrol op het gebied van de internationalisering van wetenschapswinkels. Mulder ondersteunde van 1998-2005 de oprichting van milieuwinkels in Roemenië, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook leidde hij eerdere deelprojecten van de EU en ondersteunde hij recent een aantal Britse universiteiten, zoals die van Belfast en Cambridge. De laatste begon in 2008 met Groningse steun haar Community Knowledge Exchange.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. Henk Mulder , coördinator van de Bèta Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen en  projectleider van PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society)

De Bèta Wetenschapswinkel is een onderdeel van Science & Society Group (SSG) van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG.

Zie ook:
www.rug.nl/wewi
www.scienceshops.org
Het Science in Society Programma van de EU: http://ec.europa.eu/research/science-society/

 

Partners:

Nederland: Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek - Wageningen
België: Vrije Universiteit Brussel
Duitsland: Wissenschaftsladen Bonn, Wissenschafts und Technologie Transfer Zittau
UK: Queen’s University Belfast, University of Cambridge, University of Glamorgan;
Ierland: University College Cork, Dublin Institute of Technology, Dublin City University
Frankrijk: Fondation Sciences Citoyennes – Paris, University of Lyon, Association pour le développement d'une recherche citoyenne active – Grenoble
Spanje: Universitat Rovira I Virgili – Taragona
Italie: Universita degli Studi di Sassari
Zweden: Vetenskapsradet (Swedish Research Council) – Stockholm
Noorwegen: Universitetet i Stavanger
Denemarken: Danmarks Tekniske Universitet – Lyngby
Estland: Institute of Baltic Studies – Tartu
Griekenland: Technical University of Crete
Roemenië: Universitatea Politehnica din Bucuresti
Hongarije: Science Shop at Environmental Social Sciences Research Group - Budapest
Cyprus: European University – Nicosia
Israel: The Heschel Center for Environmental Learning and Leadership – Tel Aviv

  

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:42

Meer nieuws

 • 22 januari 2019

  NNV-Diversiteitsprijs 2018 voor de Faculty of Science and Engineering

  De eerste editie van de NNV-Diversiteitsprijs is gewonnen door de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De NNV heeft de prijs in het leven geroepen voor de natuurkunde-instelling die het succesvolst is in het in de praktijk...

 • 16 januari 2019

  Twee jonge onderzoekers naar topinstituten met Rubiconbeurs

  Dr. Michael Lerch en Sanne van Dijk, twee veelbelovende RUG-wetenschappers, gaan dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) twee jaar onderzoek doen aan buitenlandse topinstituten.

 • 14 januari 2019

  RUG-student Boomstra opnieuw wereldkampioen dammen

  Roel Boomstra heeft voor de tweede keer de wereldtitel dammen gewonnen. Hij nam het op tegen viervoudig wereldkampioen Alexander Schwarzman. In 2016 veroverde Roel Boomstra de wereldtitel ook al. Boomstra is masterstudent Physics aan de Rijksuniversiteit...