Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

(adjunct) Hoogleraarbenoemingen bij GMW: Theo Bouman, Ernestine Gordijn, Claudi Bockting en Egbert Harskamp

09 december 2010

Ernestine Gordijn is per 1 september 2010 benoemd tot hoogleraar Sociale cognities en emoties bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Gordijn houdt zich bezig met de cognitieve processen die optreden bij interacties tussen mensen en de emoties die deze oproepen. Bijvoorbeeld: hoe mensen elkaar waarnemen, hoe zij denken door anderen waargenomen te worden en welke emoties dit oproept.

Egbert Harskamp is per 1 november 2010 door het Groninger Universiteitsfonds bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd tot bijzonder hoogleraar Effectieve leeromgevingen. Harskamp houdt zich, ook in zijn onderzoek, bezig met het ontwerpen en implementeren van leeromgevingen gericht op probleemoplossend leren.  

Theo Bouman is per 1 september 2010 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen benoemd tot adjunct-hoogleraar Disseminatie en praktijkbeoefening van klinische psychologie in de gezondheidszorg. Zijn onderzoek en onderwijs is gericht op de link tussen theorie en praktijk van klinisch psychologen, in het bijzonder van angst en somatofore stoornissen, zoals bijvoorbeeld hypochondrie.

Claudi Bockting is per 1 december 2010 benoemd als adjunct hoogleraar met de leerstoel 'Depressie: Etiologie, Recidivering en Chroniciteit’ bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Ze is klinisch psycholoog (BIG) en gedragstherapeut. Haar onderzoek naar stemmingsstoornissen richt zich voornamelijk op potentieel beïnvloedbare factoren die de stoornis veroorzaken en/of instandhouden en de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe psychologische behandelmethoden.
Laatst gewijzigd:06 juni 2019 14:29

Meer nieuws