Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Miranda Boone benoemd tot bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht

12 november 2010

Mevrouw dr. M.M. Boone is per 1 november 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar Penologie en Penitentiair Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zij zal werkzaam zijn bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie. Daarnaast is zij werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

Miranda Boone (1967) studeerde in 1992 af aan de Vrije Universiteit in de richtingen strafrecht en criminologie. Daarna werkte ze twee jaar op het ministerie van justitie aan een onderzoek naar grote fraudezaken. Sinds 1994 is zij werkzaam bij het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 maart 2003 is ze aangesteld als senior docent/onderzoeker straf(proces)recht en criminologie.

Onderzoek

Zij publiceert vooral op het terrein van straftoemeting, gevangeniswezen en reclassering. Recent publiceerde ze onder andere in de afscheidsbundel van Frank Bovenkerk over de terroristenafdeling (‘Er zitten hier alleen moslims’ 2009)’, deed ze samen met anderen een reprise van het onderzoek van Rijksen naar Meningen van gedetineerden (Meningen van gedetineerden - vijftig jaar later, 2008); publiceerde een rapport over de bemoeienis van de rechter met de tenuitvoerlegging en effectiviteit van sancties (De tenuitvoerlegging van sancties: rechterlijk maatwerk? 2008) en redigeerde met Martin Moerings een Engelstalige bundel over veranderingen in het Nederlanse Gevangeniswezen (Dutch Prisons 2007).

Overige

Miranda Boone is lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, sectie gevangeniswezen. Tevens is ze redactievoorzitter van het tijdschrift voor Strafrechtspleging Proces, en bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Kriminologie.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:22

Meer nieuws