Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Start onderzoek naar emotionele gevolgen van moord

24 november 2010

Directe nabestaanden van slachtoffers van moord krijgen vaak te maken met een posttraumatische stressstoornis en gecompliceerde rouw. In Amerika is ervaring opgedaan met professionele hulp die de gevolgen hiervan kan beperken. De Rijksuniversiteit Groningen start, met medefinanciering door het Fonds Slachtofferhulp, een onderzoek naar de vraag of professionele hulp ook effectief kan zijn in Nederland.

Het hulpprogramma heeft als doel posttraumatische stress te voorkomen bij nabestaanden van slachtoffers van moord en zal landelijk worden aangeboden. De behandeling aan nabestaanden bestaat uit psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. Op indicatie kan dit worden toegespitst op EMDR (zie: www.emdr.nl) en/of gezinstherapie. Het onderzoek richt zich tevens op de wijze waarop nabestaanden omgaan met de behoefte aan wraak, de manier waarop zij betekenis geven aan het verlies, het belang van lotgenotencontact en de rol die het hebben van veerkracht speelt.

Het onderzoek is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectleider dr. J. de Keijser (RUG) en begeleid door prof. dr. P.J. de Jong (RUG) en dr. P. Boelen (Universiteit Utrecht). Jos de Keijser is directeur van Opleidingsinstituut PPO (Postmasteropleidingen Psychologie en Orthopedagogiek) en doet onderzoek binnen  het onderzoeksprogramma van Klinische Psychologie. Peter de Jong is Hoogleraar Experimentele psychopathologie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door mw. drs. M. van Denderen, promovendus bij de basiseenheid Klinische Psychologie van de faculteit GMW.  De Vereniging Ouders van een Vermoord Kind (VOVK) ondersteunt dit onderzoek, is mede-initiator en participeert in de begeleidingscommissie.  


Het vierjarige onderzoek resulteert in een wetenschappelijk onderbouwd hulpverleningsprogramma en wordt medegefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp. Dit onderzoek is uniek omdat hulp aan nabestaanden van moord nog niet eerder systematisch op deze wijze is onderzocht.   

Noot voor de pers

Meer informatie:

- Carlo Contino, Fonds Slachtofferhulp, tel. 070-363 5936, e-mail: contino@fondsslachtofferhulp.nl

- Jan van Kleeff, voorzitter Vereniging Ouders van een Vermoord Kind, e-mail: jan.van.kleeff@12move.nl

- dr. Jos de Keijser, Rijksuniversiteit Groningen, tel.: 050-368 8444, e-mail: a.de.keijser@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 juli 2016 12:10

Meer nieuws