Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

2,9 M€ voor FOM-programma KVI-VUA

Met nauwkeurige atoomklokken en ultrastabiele lasers op zoek naar nieuwe natuurkunde
25 november 2010
Ion trap

Het bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) ingediende programma 'Broken mirrors and drifting constants’ heeft een subsidie van M€ 2,9 toegekend gekregen. Het programma zal uitgevoerd worden door onderzoeksgroepen van het KVI en de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA). Programmaleider zal zijn Wim Ubachs van de Atoom-, Molecuul- en Laserfysicagroep van de VUA, het KVI-aandeel in het programma zal geleid worden door KVI-directeur Klaus Jungmann. Het KVI-team zal verder bestaan uit Ronnie Hoekstra, Steven Hoekstra en Lorenz Willmann, met ondersteuning van de theoriegroep. Het programma heeft een looptijd van zes jaar. In die periode kunnen zowel KVI als VUA vier promovendi (OIO's) aanstellen uit het programmabudget.

Het onderzoek richt zich op ultrapreciese metingen aan atomen en moleculen, waarbij frequentiekamlasers, ionenvallen, laserkoeling van atomen, manipulatie van moleculen met elektromagnetische velden en atoomklokken centraal staan. Doel is de fundamentele fysica voorbij het ‘Standaardmodel’ van de deeltjesfysica te testen, door onder meer het meten van mogelijke variaties van fundamentele 'constanten' en het aantonen van pariteitsschending in atomen en moleculen.

Bij het Lasercentrum van de VUA zal een laser gebouwd worden met een extreem smalle (1 Hz) bandbreedte, die zal fungeren als de centrale eenheid voor de precisiemetingen. Verder zal een glasvezelverbinding aangelegd worden tussen de VUA en het KVI voor het uitwisselen van ultrastabiele optische signalen, om de optische klokken aan beide zijden te kunnen vergelijken. Deze verbinding zal in de toekomst deel uit gaan maken van het Europese glasvezelnetwerk voor het uitwisselen van stabiele optische signalen, met toepassingen in de fundamentele fysica en de telecomtechnologie.

> Meer informatie op de website van FOM

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:23
printView this page in: English

Meer nieuws