Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

2,9 M€ voor FOM-programma KVI-VUA

Met nauwkeurige atoomklokken en ultrastabiele lasers op zoek naar nieuwe natuurkunde
25 november 2010
Ion trap

Het bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) ingediende programma 'Broken mirrors and drifting constants’ heeft een subsidie van M€ 2,9 toegekend gekregen. Het programma zal uitgevoerd worden door onderzoeksgroepen van het KVI en de Vrije Universiteit Amsterdam (VUA). Programmaleider zal zijn Wim Ubachs van de Atoom-, Molecuul- en Laserfysicagroep van de VUA, het KVI-aandeel in het programma zal geleid worden door KVI-directeur Klaus Jungmann. Het KVI-team zal verder bestaan uit Ronnie Hoekstra, Steven Hoekstra en Lorenz Willmann, met ondersteuning van de theoriegroep. Het programma heeft een looptijd van zes jaar. In die periode kunnen zowel KVI als VUA vier promovendi (OIO's) aanstellen uit het programmabudget.

Het onderzoek richt zich op ultrapreciese metingen aan atomen en moleculen, waarbij frequentiekamlasers, ionenvallen, laserkoeling van atomen, manipulatie van moleculen met elektromagnetische velden en atoomklokken centraal staan. Doel is de fundamentele fysica voorbij het ‘Standaardmodel’ van de deeltjesfysica te testen, door onder meer het meten van mogelijke variaties van fundamentele 'constanten' en het aantonen van pariteitsschending in atomen en moleculen.

Bij het Lasercentrum van de VUA zal een laser gebouwd worden met een extreem smalle (1 Hz) bandbreedte, die zal fungeren als de centrale eenheid voor de precisiemetingen. Verder zal een glasvezelverbinding aangelegd worden tussen de VUA en het KVI voor het uitwisselen van ultrastabiele optische signalen, om de optische klokken aan beide zijden te kunnen vergelijken. Deze verbinding zal in de toekomst deel uit gaan maken van het Europese glasvezelnetwerk voor het uitwisselen van stabiele optische signalen, met toepassingen in de fundamentele fysica en de telecomtechnologie.

> Meer informatie op de website van FOM

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:23
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...