Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie Hong Minh Dang

22 november 2010
Hong Minh Dang
Hong Minh Dang

Op 22 november zal Hong Minh Dang haar proefschrift 'Particle induced strand breakage in plasmid DNA' verdedigen.

Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Tijd: 16:15 uur

Promotores: R. Hoekstra en T. Schlathölter

 

Effectiviteit van bestraling met protonen en zware ionen

Verschillende types straling gedragen zich verschillend in de wisselwerking met biologische cellen. Hong Minh Dang onderzocht de effecten van bestraling met protonen en zware ionen in verband met de behandeling van tumoren.

Conventionele bestralingstherapie berustte tientallen jaren op het gebruik van hoog-energetische fotonen of elektronen. Recentelijk is duidelijk geworden dat alternatieve bestralingstherapieën, die gebruik maken van snelle protonen of zware ionen, effectiever kunnen zijn bij de bestrijding van bepaalde types tumoren.

Een belangrijk onderscheid tussen de verschillende types straling is de manier waarop de deeltjesenergie wordt overgedragen als functie van de diepte. Ionen hebben een zeer bijzondere diepteverdeling van de dosisoverdracht. Deze piekt namelijk in het laatste deel van de baan van het deeltje. In deze zogenaamde Bragg-piek is de relatieve biologische effectiviteit het hoogst en is de aangerichte schade maximaal.

Wanneer ioniserende straling een levende cel doorkruist, vindt niet alleen directe ionisatie en fragmentatie van biologisch moleculen zoals DNA plaats, maar ook indirecte schade aan het DNA. De oorzaak hiervan ligt in de vorming van OH-radicalen door de radiolyse van water. Schade aan het DNA komt voor in de vorm van enkelvoudige strengbreuken, dubbele strengbreuken of meervoudige strengbreuken, die erg moeilijk te repareren zijn.

Proefschrift Hong Minh Dang
Volledige tekst proefschrift

Hong Minh Dang onderzocht de wisselwerkingen van zware ionen en protonen met plasmides voor een bereik van kinetische energieën dat overeenkomt met extremum gebieden langs de Bragg-curve. Zowel droge, als in water opgeloste plasmides zijn bestudeerd, om de relevantie van directe effecten te onderzoeken. De experimentele resultaten geven aan dat voor een zekere dosis de schade aan het DNA kwalitatief het grootst is in de Bragg-piek.

Hong Minh Dang (Vietnam, 1981) studeerde natuurkunde aan de Vietnam National University in Hanoi.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:23
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...