Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Zelfsturing op mbo’s is nu meetbaar

05 oktober 2010

rapport downloaden 

In opdracht van het Drenthe College heeft het GION een instrument ontworpen om de zelfsturing in het onderwijs meetbaar te maken. Met een schriftelijke vragenlijst kan het ROC nu zelf vaststellen hoe zelfsturing door studenten in de verschillende opleidingen vorm krijgt. Met zelfsturing wordt bedoeld de invloed die een lerende heeft op het onderwijsleerproces en op zijn leerloopbaan.

 

Het Drenthe College geeft zelfsturing meestal de vorm van meer zelf (kunnen) plannen door studenten. In sommige opleidingen hebben de studenten verder de mogelijkheid om te kiezen aan welke kennisonderdelen en competenties zij in bepaalde perioden willen werken. Dat is echter niet bij alle onderzochte opleidingen het geval. Studenten komen in het algemeen niet uit zichzelf met leervragen of -doelen. Ze nemen ook geen eigen verantwoordelijkheid voor hun opleiding. De ambitie is dat zowel op het terrein van het leerproces, als op dat van de leerloopbaan, studenten op den duur leren bewust keuzes te maken.

 

Met behulp van dit instrument kan het Drenthe College zelf op een systematische en gestructureerde wijze vormen van zelfsturing in zijn opleidingen zichtbaar maken. Daarna kunnen ze eventuele verdere stappen bepalen in de richting van meer door studenten gestuurd onderwijs.

 

Ook voor andere instellingen voor mbo is dit een bruikbaar instrument voor de interne evaluatie van de opleidingen.

 

Meer informatie over dit onderzoek kunt u krijgen bij dr. Truus Harms.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:22

Meer nieuws