Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nazomerconferentie VCN druk bezocht

01 oktober 2010

De zomer loopt ten einde, mooie dagen worden zeldzaam, en als er dan een keer een mooie dag is ... roept de plicht: de nazomerconferentie van de VCN, zoals ieder jaar gehouden in Nunspeet, dit jaar georganiseerd door de afdeling GLTC van de Rijksuniversiteit Groningen. Met zo’n 100 deelnemers op vrijdag en zo’n 85 op zaterdag was het een druk bezocht evenement, met veel lezingen, workshops en voldoende tijd voor sociale contacten. 

Het programma van vrijdag 24 september was grotendeels gewijd aan Vergilius, de auteur voor het eindexamen Latijn. Jan Bremmer liet in zijn lezing “Mysteriën en hellevaart in Aeneis VI” zien dat Vergilius niet alleen beïnvloed moet zijn door geschriften uit de Orfische traditie, maar ook door Joodse teksten, die in een Griekse vertaling bekend moeten zijn geweest in de Romeinse wereld. Ruurd Nauta had zijn lezing de titel 'Dido en Aeneas in de onderwereld' meegegeven. Hij interpreteerde deze scène zowel in relatie tot de rest van de Aeneis als tot de eerdere poëtische traditie, niet alleen Homerus, maar ook de Hellenistische dichters Apollonius Rhodius en Callimachus. Zweder von Martels nam de deelnemers in zijn lezing “Aan de andere kant van het graf. Neolatijnse verkenningen in de onderwereld” mee naar de periode ver na de oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance. Hij liet zien hoe auteurs als Dante alleen begrepen kunnen worden met goede kennis van Vergilius. Hoewel het door hem behandelde materiaal soms onbekend was, herkende iedereen direct de uitsmijter van zijn verhaal, een scène uit “Blackadder”. 

Op zaterdag 25 september was alle aandacht voor Herodotos, de auteur van het eindexamen Grieks. Sara Wijma opende de duo-lezing waarmee de zaterdag begon: “Marathon en Thermopylae in context”. Zij behandelde de Atheense herinneringscultuur (moumenten, ceremonies) rond de slag van Marathon, en besprak hoe het geschiedwerk van Herodotus zich daartoe verhoudt. Annette Harder nam de tweede helft voor haar rekening en liet in haar bijdrage zien hoe de beschrijving van ‘de barbaar’ in de loop van de vijfde eeuw verandert. Ze toonde daarbij aan dat er nooit sprake is van een zwart-witbeeld, maar dat de Perzen net zo goed als de Grieken heel menselijk beschreven kunnen worden. Hein van Dolen besteedde in zijn lezing “Zwarte farao’s en woeste Skythen: wat hebben we aan Herodotos te danken?” aandacht aan twee van de vreemde volken in Herodotos’ Historiën. Veelvuldig Herodotos zelf aan het woord latend schetste hij een levendig beeld van Egypte en Skythië. Bloedige details werden daarbij niet gespaard. De conferentie werd afgesloten door Jona Lendering, met de lezing “Perzen over Perzen”. Hij liet zien hoe weinig in feite uit de Perzische bronnen zelf te leren valt over de strijd tussen de Grieken en de Perzen. Maar toch blijken er genoeg aanknopingspunten te zijn die bevestigen wat Herodotos ons vertelt. Hij liet ook zien hoe weinig materiaal in feite pas toegankelijk is. Er is dus nog een hoop werk te doen! 

Het programma van beide dagen bevatte ook een drietal workshops, waarbij de deelnemers zelf actief aan het werk moesten. Annemieke van der Plaat liet de deelnemers aan haar workshop “Taal dicht en denkt niet alleen voor mij” nadenken over de communicatieve situatie in het werk van Herodotos. Chrisbert van Mourik en Remco Regtuit besteedden aandacht aan het lastige, maar onmisbare thema ‘actualisatie van antieke teksten’. De workshop “Geluk, genot en wijsheid” nam een aantal filosofische teksten als uitgangspunt, de workshop “Vuvuzela’s, probleemjongeren en de kredietcrisis” een aantal literaire. Het enthousiasme in de drie workshops was zo groot dat er veel langer gediscussieerd werd over de teksten dan gepland, een goed teken! 

Terugkijkend op de twee dagen kan de organisatie uiterst tevreden zijn: veel deelnemers, positieve reacties, een prettige sfeer, grote aandacht voor de lezingen, stevige discussies, nieuwe en hernieuwde contacten! Het is nu wachten op de publicaties van de lezingen in Lampas en op de website van Uitgeverij Verloren.

 

Binnenkort zijn de powerpointpresentaties van Von Martels en Van Mourik-Regtuit hier te downloaden.

De powerpointpresentatie van Lendering zal worden gepubliceerd op de website Livius.

Laatst gewijzigd:16 september 2016 11:51

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...