Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hoogleraar Theo Spek start Kenniscentrum Landschap

18 oktober 2010

Per 1 september is prof.dr.ir. Theo Spek aangesteld als hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is verbonden aan de sectie Architectuur- en Stedebouwgeschiedenis van de afdeling Kunstgeschiedenis waar Spek de afgelopen vier jaar fungeerde als bijzonder hoogleraar Landschapsgeschiedenis. Parallel aan zijn benoeming loopt de opbouw van een nieuw op te richten Kenniscentrum Landschap.

Kenniscentrum Landschap

In zijn functie als hoogleraar richt Theo Spek zich eerst op het op nieuwe Kenniscentrum Landschap. Het idee van een kenniscentrum is ontstaan vanuit een behoefte bij wetenschappers en burgers. Het landschap staat namelijk de laatste jaren in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling, zowel in Nederland als in Europa. Bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden hebben een grote behoefte aan kennis over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap.

 

Waddenzee

In het nieuwe Kenniscentrum verzorgt de Rijksuniversiteit Groningen een hoogwaardige wetenschappelijke masteropleiding Landschapsgeschiedenis. Ook voert zij nieuw fundamenteel onderzoek uit, onder meer naar de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de cultuurlandschappen in Noord-Nederland en het internationale Waddengebied. Daarnaast heeft het Kenniscentrum ook een duidelijk maatschappelijk gezicht. Het organiseert verdiepende cursussen voor burgers en organisaties. Daarnaast kunnen maatschappelijke instellingen tegen betaling onderzoeksopdrachten laten uitvoeren ten behoeve van actuele projecten. Deze worden uitgevoerd door jonge academici onder begeleiding van ervaren onderzoekers.

Platteland Groningen

Curriculum Vitae

Theo Spek (Rhenen, 1963) richtte zich tijdens zijn studie aan de Universiteit van Wageningen op de interdisciplinaire studie van landbouw, landschap en bodem, waarbij vooral de lange termijn geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap zijn speciale aandacht had. Vanaf 1988 werkte hij als onderzoeker landschapsgeschiedenis bij achtereenvolgens het DLO-Staring Centrum en Alterra in Wageningen, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort en momenteel als senior onderzoeker historische geografie en programmaleider bij de nieuwe Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Kenmerkend voor zijn werk is de sterk interdisciplinaire benadering van de cultuurlandschapsgeschiedenis: historische, bodemkundige, archeologische, ecologische en naamkundige onderzoeksmethoden worden met elkaar gecombineerd tot een samenhangend verhaal over het landschap.

Contact en informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met prof.dr.ir. Theo Spek.

Of kijk op het Kenniscentrum Landschap.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:22

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.