Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Peter Lansdorp benoemd op Endowed Chair medische wetenschap

Nieuwbouw voor Topinstituut voor onderzoek naar veroudering gaat van start
28 september 2010

Prof.dr. Peter M. Lansdorp is benoemd op de Endowed Chair bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is een van de negen topwetenschappers, waarvoor het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen via het Endowed Chair programma extra financiering beschikbaar stelt. Lansdorp wordt wetenschappelijk directeur van het nieuwe European Research Institute on the Biology of Ageing (Eriba) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De benoeming van Lansdorp wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke start dinsdag 28 september 2010 van de bouw van het laboratorium voor het Eriba-instituut. Dit onderzoeksinstituut bundelt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het verouderingsproces en de ziekten die daarmee gepaard gaan. Vanuit de hele wereld worden topwetenschappers aangetrokken om te ontrafelen welke mechanismen ten grondslag liggen aan ziekten zoals Alzheimer en Parkinson, maar ook wat fundamentele oorzaken zijn van tumorvorming en diabetes mellitus.

Lansdorp is op het ogenblik werkzaam aan de University of British Columbia in Vancouver (Canada). Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit (1976) en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam (1985). Zijn onderzoek is gericht op de rol van genetische instabiliteit bij veroudering en het ontstaan van kanker. Met name kijkt hij naar telomeren, stukjes DNA die de uiteinden van chromosomen beschermen.

Lansdorp ziet grote mogelijkheden voor het ontwikkelingen van een top-instituut in Groningen. 'Niet alleen de RUG en het UMCG, maar ook politici hebben zich duidelijk achter het initiatief geschaard,' verklaarde hij onlangs in een speciale Healthy Ageing bijlage van het Dagblad van het Noorden. 'Zo'n brede steun voor fundamenteel onderzoek is elders in de wereld bijna ondenkbaar'. Lansdorp heeft goede hoop dat hij werkelijk internationale toppers naar Groningen kan halen. 'Een nieuw gebouw, de nieuwste apparatuur, een toegewijde organisatie, dat maakt Eriba aantrekkelijk voor wetenschappers van binnen en buiten Nederland.'

Eriba-laboratorium

Op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen bouwt de Rijksuniversiteit Groningen een nieuw wetenschappelijk instituut voor onderzoek naar veroudering. Het Eriba-gebouw is zo ingericht dat de wetenschappers vanuit verschillende disciplines elkaar ontmoeten, om zo kruisbestuivingen te stimuleren en de kans op doorbraken te vergroten. Het onderzoek wordt uitgevoerd op celniveau, met behulp van ultramoderne onderzoeksfaciliteiten en technieken op het gebied van bijvoorbeeld genoom- en eiwitonderzoek, microscopie, bioinformatica en celisolatie.
 
Met de bouw en inrichting van het laboratorium en het aantrekken en faciliteren van onderzoekers, is een bedrag van 49 miljoen euro gemoeid. De gekozen opzet en de hoogte van de investering maakt Eriba uniek, niet alleen voor Groningen maar voor heel Nederland. Eriba zal aansluiting zoeken bij het selecte gezelschap onderzoeksinstituten in de wereld dat zich met verouderingsonderzoek bezig houdt.

De eerste paal van het Eriba-gebouw wordt geslagen door Robert-Jan Smits, de Directeur-Generaal van het Directoraat Generaal Onderzoek van de Europese Commissie. Het benadrukt de ambitie van Eriba om een belangrijke rol te spelen binnen de Europese onderzoeksprogramma's. Eerder dit jaar benadrukte Eurocommissaris Maire Geoghegan-Quinn (Onderzoek en Innovatie) dat Healthy Ageing een belangrijk element zal vormen binnen de EU 2020 strategie, waarbij juist ook het thema preventie leidend is in de komende onderzoeksprogramma's. De 150 onderzoekers die binnen de muren van Eriba werkzaam zullen zijn, gaan hier een bijdrage aan leveren.

Endowed Chairs programma

Om haar reputatie als uitstekende onderzoeksinstelling verder uit te bouwen is de Rijksuniversiteit Groningen in 2009 gestart met een ambitieus investeringsproject, het University of Groningen Endowed Chairs programma. Dit project is een impulsinvestering van circa twintig miljoen euro, waarbij internationaal vooraanstaande wetenschappers worden aangetrokken om aan de Rijksuniversiteit Groningen te komen werken. De vakgebieden waarin deze wetenschappers werken zijn verdeeld over de negen faculteiten. De tot nu toe benoemde Endowed Chair-hoogleraren zijn: prof. dr. Kocku von Stuckrad (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap), prof. dr. Philip McCann (Ruimtelijke Wetenschappen), prof. dr. Igor Douven, prof. dr. Pauline Kleingeld (Wijsbegeerte), prof. dr. Johan Bos (Letteren) en Dr. Aurelia Colombi Ciacchi (Rechtsgeleerdheid).

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13
printView this page in: English

Meer nieuws