Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof.dr. Jan van Helden ontvangt Academiepenning bij afscheid

17 september 2010

Bij zijn afscheid op vrijdag 10 september heeft Jan van Helden, hoogleraar Management Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Academiepenning van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen. Deze blijk van bijzondere waardering kreeg Van Helden onder andere voor zijn belangrijke aandeel in het fusieproces van de faculteiten economie en bedrijfskunde.

Van Helden hield op 10 september zijn afscheidsrede op een symposium over bedrijfsvoering in de publieke sector, georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid. Aansluitend nam hij de Academiepenning in ontvangst uit handen van Frans Rutten, Associate Dean for International Affairs van de faculteit.

Fusie

Jan van Helden was van 2001 tot 2005 vice-decaan onderwijs van de economische faculteit. In deze bestuursperiode legde hij met zijn medebestuurders de basis voor de latere fusie met de bedrijfskundefaculteit. Van Helden zorgde voor de toenadering tussen beide faculteiten, die voorheen nogal eens in elkaars vaarwater zaten. 'Van Helden is bedrijfseconoom, en was daardoor bij uitstek geschikt om de economen en bedrijfskundigen bij elkaar te brengen', aldus Rutten. Daarnaast is zijn persoonlijkheid van groot belang geweest bij het creëren van vertrouwen tussen de economen en bedrijfskundigen.

Engels

Door de opzet van een gezamenlijke masteropleiding Business Administration en door de onderwijsbureaus samen te voegen, heeft Van Helden meegeholpen aan een solide basis voor een gezamenlijke faculteit. Daarnaast gaf hij mede leiding aan de invoering van Engels als instructietaal en hielp daarmee de internationalisering van de faculteiten verder te professionaliseren.

Accounting

Na zijn periode als faculteitsbestuurder werd Van Helden voorzitter van de vakgroep Accounting. Deze vakgroep, samengesteld uit medewerkers van de twee fusiefaculteiten, wist hij in korte tijd tot één geheel te smeden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws