Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Edwin Woerdman en Andries Nentjes: 'Weeffout in regels voor emissiehandel'

13 september 2010
Vanaf 2013 zullen steeds meer CO2-emissierechten in het Europese emissiehandelsysteem worden geveild. CO2-intensieve bedrijven die internationaal concurreren krijgen hun rechten gratis tot 2020. Volgens dr. E. Woerdman, Universitair Hoofddocent Rechtseconomie en prof. dr. A. Nentjes, emeritus hoogleraar economie en openbare financiën aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, lokt dit  inefficiënt investeringsgedrag uit. Deze regels maken het namelijk aantrekkelijk om niet-winstgevende productiecapaciteit in stand te houden om zo emissierechten in handen te krijgen, die dan kunnen worden verkocht. Dit stellen zij in een artikel in het Financieele Dagblad van 11 september 2010.
Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws