Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Edwin Woerdman en Andries Nentjes: 'Weeffout in regels voor emissiehandel'

13 september 2010
Vanaf 2013 zullen steeds meer CO2-emissierechten in het Europese emissiehandelsysteem worden geveild. CO2-intensieve bedrijven die internationaal concurreren krijgen hun rechten gratis tot 2020. Volgens dr. E. Woerdman, Universitair Hoofddocent Rechtseconomie en prof. dr. A. Nentjes, emeritus hoogleraar economie en openbare financiën aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, lokt dit  inefficiënt investeringsgedrag uit. Deze regels maken het namelijk aantrekkelijk om niet-winstgevende productiecapaciteit in stand te houden om zo emissierechten in handen te krijgen, die dan kunnen worden verkocht. Dit stellen zij in een artikel in het Financieele Dagblad van 11 september 2010.
Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.