Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dr. Aurelia Colombi Ciacchi benoemd op Endowed Chair bij Rechten

14 september 2010

Dr. Aurelia Colombi Ciacchi is benoemd op de Endowed Chair bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Zij is een van de negen topwetenschappers, waarvoor het College van Bestuur via het Endowed Chair programma extra financiering beschikbaar stelt. Naast het hoogleraarschap maakt deze leerstoel de aanstelling  mogelijk van een aantal PhD-studenten (promovendi) en postdoctoraal onderzoekers, die door de hoogleraar begeleid zullen worden.

Aurelia Colombi Ciacchi (Italië, 1970) promoveerde tweemaal, in 1998 aan de universiteiten van Trieste en Bergamo en in 2004 aan de Bucerius Law School te Hamburg (summa cum laude). Sinds 2007 is zij Senior Researcher aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Bremen en Senior Lecturer in Comparative Law aan de Hanse Law School te Bremen. Daarnaast is zij Fellow bij het Centre of European Law and Politics (ZERP) van de universiteit van Bremen.

Colombi Ciacchi is een vooraanstaand onderzoekster op het terrein van het Europees verbintenissenrecht. De laatste jaren is haar aandacht in het bijzonder gericht op een interdisciplinaire benadering van de horizontale werking van grondrechten en ‘social justice’ in het contractenrecht. Zij geniet groot aanzien voor haar expertise op het gebied van interne en externe rechtsvergelijking. Colombi Ciacchi beschikt over een zeer uitgebreid internationaal netwerk, opgebouwd in het kader van vele internationale samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten.

Diverse (mede) door haar opgezette grootschalige projecten werden door de EU gefinancierd. Dit geldt onder meer voor het Transfer of Knowledge project ‘Protection from Unfair Suretyships in the European Union’ (de bescherming tegen oneerlijke borgtochtovereenkomsten in de Europese Unie) in het kader waarvan zij als Marie Curie Fellow aan de Institute of European and Comparative Law van de Universiteit van Oxford was verbonden.

Groningen Centre for Law and Governance

Colombi Ciacchi wordt Academic Director van het Groningen Centre for Law and Governance  (GCL) op de leerstoel Law and Governance. Het in 2009 opgerichte GCL verricht juridisch onderzoek op het  terrein van de samenhang tussen publieke en private belangen. Het onderzoek van Colombi Ciacchi sluit uitstekend aan bij deze thematiek. Vanuit haar internationale perspectief zal zij nader vormgeven aan het onderzoek van het Centre.

Prof.mr. Leon Verstappen, voormalig decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, is benoemd als  Academic Director van het GCL, in het bijzonder belast met  de vormgeving van de samenwerking met andere Nederlandse instellingen in het kader van het Netherlands Institute for Law and Governance.

Endowed Chairs programma

Om haar reputatie als uitstekende onderzoeksinstelling verder uit te bouwen is de Rijksuniversiteit Groningen in 2009 gestart met een ambitieus investeringsproject, het University of Groningen Endowed Chairs programma. Dit project is een impulsinvestering van circa twintig miljoen euro, waarbij internationaal vooraanstaande wetenschappers worden aangetrokken om aan de Rijksuniversiteit Groningen te komen werken. De vakgebieden waarin deze wetenschappers werken zijn verdeeld over de negen faculteiten. De tot nu toe benoemde Endowed Chair-hoogleraren zijn: prof. dr. Kocku von Stuckrad (Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap), prof. dr. Philip McCann (Ruimtelijke Wetenschappen), prof. dr. Igor Douven en prof. dr. Pauline Kleingeld (Wijsbegeerte) en prof. dr. Johan Bos (Letteren).

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 11:24

Meer nieuws