Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919)

28 september 2010
Boekomslag

Frederike van Uildriks is een fascinerende Groningse vrouw en een tijdgenote van Aletta Jacobs. Van een welopgevoed meisje ontwikkelt zij zich tot een financieel onafhankelijke natuuronderzoekster en schrijfster die op haar manier op de bres staat voor vrouwenemancipatie. In 1877 is ze onderwijzeres en begint een dagboek bij te houden. Het dagboek is door de Groningse hoogleraar Moderne Geschiedenis Mineke Bosch toegankelijk gemaakt. Met een uitgave van het geannoteerde dagboek, tentoonstellingen, een educatief pakket en een wandelingen-, lezingen- en filmprogramma komen Frederike van Uildriks en haar tijd tot leven.

Dagboeken zijn belangrijke bronnen voor historici. Het dagboek van Frederike is zeer waardevol. Daarom is het door Mineke Bosch, professor Moderne Geschiedenis aan de rijksuniversiteit Groningen, geannoteerd. Het boek is nu verkrijgbaar onder de titel: De liefde en de vrijheid, natuurlijk! Het dagboek (1877-1910) van Frederike van Uildriks (Verloren: Hilversum 2010).

Het dagboek geeft een beeld van de positieve invloed die Frederike van Uildriks heeft ondergaan van de inzet door onderwijzers, (hoog)leraren en onderwijshervormers voor het onderwijs aan meisjes. Hoewel zij in haar dagboek vooral verslag legt van de dagelijkse ‘dingen die gebeuren’ en niet zozeer inhoudelijk reflecteert op wat ze hoort en leest, geeft het dagboek een heel indringende inkijk in het bestaan in het vruchtbare grensgebied tussen academie en stad. In Groningen is onmiskenbaar de basis gelegd voor haar ontwikkeling tot een in haar tijd bekend en gerespecteerd publicist in kranten en tijdschriften als de NRC, De Groene Amsterdammer, Eigen Haard, De Aarde en haar Volken, De Huisvrouw en vele andere. De beroemde bioloog Hugo de Vries is niet de minste die zich lovend heeft uitgelaten over haar natuurbeschrijvingen.

Ook laat het dagboek ons van nabij meeleven met iemand die niet alleen het veilige burgerbestaan trotseerde door buiten de echt samen te gaan wonen, maar dat ook nog eens deed met de aimabele, centrale figuur in de Friese Volkspartijbeweging, Vitus Bruinsma. Nadat zij in Gorredijk een huis hebben betrokken, volgen we hen op propagandabijeenkomsten van de Sociaal Democratische Bond en de Friesche Volkspartij, commissievergaderingen van het plaatselijk schooltoezicht, vergaderingen van ‘Afschaffing’ (van sterke drank) en van de landnationalisatiebeweging. Bruinsma zat bijvoorbeeld in de eerste gemeenteraad met een socialistische meerderheid (in Opsterland) waar al meteen geëxperimenteerd werd met een actievere rol van de overheid in landaankoop, werklozenprojecten en armoedebestrijding.

 

Lees verder: http://groningsdagboek.nl/dagboek.php

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws

 • 20 maart 2018

  Machtige partijen bepalen beeld verleden op social media

  Het zijn de gebruikers met de meeste ervaring en gezag die bepalen hoe belangrijke verhalen op online platformen beklijven. Zo maken mainstream media op YouTube de meeste zichtbaar blijvende filmpjes en weerhoudt op Wikipedia een handjevol redacteuren...

 • 20 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart