Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919)

28 september 2010
Boekomslag

Frederike van Uildriks is een fascinerende Groningse vrouw en een tijdgenote van Aletta Jacobs. Van een welopgevoed meisje ontwikkelt zij zich tot een financieel onafhankelijke natuuronderzoekster en schrijfster die op haar manier op de bres staat voor vrouwenemancipatie. In 1877 is ze onderwijzeres en begint een dagboek bij te houden. Het dagboek is door de Groningse hoogleraar Moderne Geschiedenis Mineke Bosch toegankelijk gemaakt. Met een uitgave van het geannoteerde dagboek, tentoonstellingen, een educatief pakket en een wandelingen-, lezingen- en filmprogramma komen Frederike van Uildriks en haar tijd tot leven.

Dagboeken zijn belangrijke bronnen voor historici. Het dagboek van Frederike is zeer waardevol. Daarom is het door Mineke Bosch, professor Moderne Geschiedenis aan de rijksuniversiteit Groningen, geannoteerd. Het boek is nu verkrijgbaar onder de titel: De liefde en de vrijheid, natuurlijk! Het dagboek (1877-1910) van Frederike van Uildriks (Verloren: Hilversum 2010).

Het dagboek geeft een beeld van de positieve invloed die Frederike van Uildriks heeft ondergaan van de inzet door onderwijzers, (hoog)leraren en onderwijshervormers voor het onderwijs aan meisjes. Hoewel zij in haar dagboek vooral verslag legt van de dagelijkse ‘dingen die gebeuren’ en niet zozeer inhoudelijk reflecteert op wat ze hoort en leest, geeft het dagboek een heel indringende inkijk in het bestaan in het vruchtbare grensgebied tussen academie en stad. In Groningen is onmiskenbaar de basis gelegd voor haar ontwikkeling tot een in haar tijd bekend en gerespecteerd publicist in kranten en tijdschriften als de NRC, De Groene Amsterdammer, Eigen Haard, De Aarde en haar Volken, De Huisvrouw en vele andere. De beroemde bioloog Hugo de Vries is niet de minste die zich lovend heeft uitgelaten over haar natuurbeschrijvingen.

Ook laat het dagboek ons van nabij meeleven met iemand die niet alleen het veilige burgerbestaan trotseerde door buiten de echt samen te gaan wonen, maar dat ook nog eens deed met de aimabele, centrale figuur in de Friese Volkspartijbeweging, Vitus Bruinsma. Nadat zij in Gorredijk een huis hebben betrokken, volgen we hen op propagandabijeenkomsten van de Sociaal Democratische Bond en de Friesche Volkspartij, commissievergaderingen van het plaatselijk schooltoezicht, vergaderingen van ‘Afschaffing’ (van sterke drank) en van de landnationalisatiebeweging. Bruinsma zat bijvoorbeeld in de eerste gemeenteraad met een socialistische meerderheid (in Opsterland) waar al meteen geëxperimenteerd werd met een actievere rol van de overheid in landaankoop, werklozenprojecten en armoedebestrijding.

 

Lees verder: http://groningsdagboek.nl/dagboek.php

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 08 juni 2018

  Waardedaling woningen in aardbevingsgebied tot 2015 gemiddeld 9,3%

  Woningen in het Groningse aardbevingsgebied zijn tot 2015 gemiddeld 9,3% in waarde gedaald. Dat concluderen promovendus Nicolás Durán en hoogleraar Ruimtelijke Econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerden data van de...

 • 06 juni 2018

  RUG op plek 120 in QS ranking

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat dit jaar op plaats 120 in de QS World Top University Rankings 2019. Afgelopen twee jaar stond de RUG opplaats 113 in deze lijst van bijna 1.000 universiteiten wereldwijd. Op nationale schaal is Groningen dit...