Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Zeven NWO subsidies voor Letteren

09 september 2010

Tijdens de zomermaanden heeft de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) zeven subsidies toegekend aan onderzoeksprojecten van medewerkers van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. De subsidies zijn toegekend voor archeologisch onderzoek, onderzoek naar taalverwerving en onderzoek naar taalbegrip.

Vrije competitie Geesteswetenschappen

De Vrije competitie Geesteswetenschappen ondersteunt ervaren onderzoekers bij het uitvoeren van hun onderzoeksprogramma's.

Rural Life in Protohistoric Italy - dr. Martijn van Leusen (archeologie)

International adoption and language development: a perspective from Kindertransport survivers - Monika Schmid (Engelse taalkunde)

The people and the state. Material culture, social structure and political centralization in central Italy (800 – 450 BC) - prof. dr. Peter Attema en dr. Bert Nijboer (archeologie)

Odyssee programma

Met het Odyssee programma van de NWO wordt archeologisch veldonderzoek ondersteund dat in de jaren 1900 - 2000 is uitgevoerd, maar niet nader is uitgewerkt en gepubliceerd. Er zijn twee Odyssee subsidies toegekend aan medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA):

De grondsporen van Ezinge; datering en interpretatie -  drs. Annet Nieuwhof (archeologie)

Tussen schijn en werkelijkheid: de opgraving Bergumermeer S64-B als mijlpaal van het Steentijdonderzoek in Nederland - drs. Marcel Niekus (archeologie)

Promotieonderzoek

Het promotieprogramma heeft als doel het aantal promotieplaatsen te vergroten om zo jong onderzoekstalent aan te trekken en de vergrijzing binnen de Geesteswetenschappen tegen te gaan. In totaal zijn er twee subsidies binnen dit programma toegekend aan de Letterenfaculteit:

De illusie van begrip - Harm Brouwer, MSc (communicatie- en informatiewetenschappen/alfa-informatica)

Defining the Ritual, Analyzing Society. The social significance of material culture in pre-Roman cult places of central Italy (ca. 900-400 BC) - Tanja van Loon, MA (archeologie)

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:29
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws