Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Monika Schmid benoemd tot hoogleraar Engelse taalkunde

06 september 2010

Dr. Monika S. Schmid (Stuttgart, 1967) is per 1 juli 2010 benoemd tot hoogleraar Engelse taalkunde aan de Faculteit der Letteren. De benoeming volgt op haar aanstelling als Rosalind Franklin Fellow (2007). Monika Schmid heeft als taalkundige meerdere onderzoeken opgezet op het gebied van taalverlies en taalontwikkeling. Hiervoor heeft zij al vier NWO-subsidies ontvangen, meest recent zijn de toekenning van een Vici-subsidie en een subsidie binnen de Vrije Competitie Geesteswetenschappen.

Monika Schmid
Monika Schmid

Tweetaligheid en tweetalige ontwikkeling

Monika Schmid is gespecialiseerd in onderzoek van het hedendaagse Engels, in het bijzonder de verwerving van het Engels als tweede taal. Haar onderzoek neemt een breed perspectief in op de positie van het Engels als contacttaal wereldwijd. Centraal in haar onderzoek staan alle aspecten van de ontwikkeling van tweetaligheid, in het bijzonder de verwerving van een tweede taal en het verlies van de moedertaal bij migranten.

Taalverlies en taalattritie

Monika Schmid is een van de meest bekende internationale onderzoekers op het gebied van het verlies van een moedertaal bij migranten (taalattritie). Haar werk over de verandering van taalvaardigheid in een eerste taal is internationaal erkend. Monika heeft een aantal subsidies gekregen voor haar onderzoek, waaronder een Veni-beurs voor een kwantitatief onderzoek naar het Duits bij Duitse migranten in Nederland en Canada. Eerder dit jaar is aan haar een Vici-beurs toegekend voor een onderzoek naar de invloed van leeftijd op de ontwikkeling van tweetaligheid.

Leeftijd en de ontwikkeling van tweetaligheid

Over de komende jaren wil Monika nader onderzoeken op welke manier leeftijd belangrijk is voor de tweede taalverwerving. Er wordt al langer vanuitgegaan dat taalverwerving op jongere leeftijd uiteindelijk leidt tot hogere taalvaardigheid. Dit blijkt evenzeer belangrijk voor de uitkomst van het proces van taalverlies. Monikas onderzoek gaat uit van de vraag of taalverlies een belangrijk perspectief kan bieden voor vragen naar de leeftijdsfactor bij de ontwikkeling van tweetaligheid.

Naast onderzoek zal Monika Schmid als hoogleraar Engelse taalkunde ook onderwijs geven aan bachelor- en masterstudenten van de opleiding Engelse taal en cultuur.

Curriculum Vitae

Monika studeerde Engels aan de Heinrich Heine Universität te Düsseldorf, waar zij in 2000 ook promoveerde. De titel van haar proefschrift is "First Language Attrition, Use and Maintenance: The case of German Jews in Anglophone Countries". Voor haar aanstelling als Rosalind Franklin Fellow, werkte ze zeven jaar als docent Engels aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Een Rosalind Franklin Fellowship is een tijdelijke aanstelling, die na bewezen kwaliteit kan leiden tot een hoogleraarschap. De kern van het Rosalind Franklin (RF) project van de RUG is vrouwen wereldwijd te werven en puur op kwaliteit te selecteren. Op basis van haar specifieke expertise krijgt een fellow ruimte om een eigen onderzoekspoot op te zetten. Het project is een unieke methode om vrouwen èn kwaliteit binnen te halen. De faculteitsbesturen vinden het belangrijk dat het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf toeneemt. Specifiek beleid zoals deze werving voor Rosalind Franklin Fellows kan daaraan bijdragen.

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:26

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...

 • 12 november 2018

  Aletta Westra wint Stimuleringsprijs Autisme 2018

  Aletta Westra wint Stimuleringsprijs Autisme 2018