Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Geen postzegel, geen opleiding? De feiten over toelating tot een numerus-fixusstudie

27 augustus 2010

Door onjuiste berichten in verschillende media is het beeld ontstaan dat de Rijksuniversiteit Groningen een student niet tot de opleiding Geneeskunde heeft toegelaten omdat hij was vergeten een postzegel te plakken. Dit is echter niet het geval. De betreffende student is afgewezen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voorheen bekend als de IBG, van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en níet door de Rijksuniversiteit Groningen. 

De bacheloropleiding Geneeskunde is een zogenaamde numerus fixus-opleiding. Dit houdt in dat er slechts een beperkt aantal studenten wordt toegelaten tot de opleiding. Dit geldt overigens voor alle universitaire opleidingen Geneeskunde in Nederland.

De toegang tot de opleiding is tweeledig: maximaal 50 procent van de studenten wordt geselecteerd door de universiteit zelf, de andere 50 procent wordt ingeloot door de DUO. Als een student gemiddeld een 8 of hoger behaalt op zijn vwo-eindexamen, wordt hij geplaatst bij zijn opleiding en universiteit van eerste voorkeur.

In alle gevallen echter wordt het uiteindelijke plaatsingsbewijs voor de opleiding Geneeskunde door de DUO afgegeven aan de student. Hiervoor controleert de DUO onder meer of men voldoet aan de formele wettelijke vereisten, zoals aan de vooropleidingseisen. Als aan een student ten slotte een plaatsingsbewijs wordt verstrekt, kan hij zich daarmee inschrijven bij de universiteit.

In het geval van deze student is hem door de DUO geen plaatsingsbewijs verstrekt, kennelijk omdat de DUO heeft geoordeeld dat door hem niet aan alle vereisten voor toelating is voldaan. Door het vergeten van een postzegel op de retourenvelop, heeft de DUO geen kopie van zijn diploma en cijferlijst ontvangen voor de uiterste inzenddatum.

Het afgeven van plaatsingsbewijzen voor opleidingen met een numerus fixus door de DUO is een bevoegdheid die op grond van de wet uitsluitend aan de DUO is toegekend. Zonder een door de DUO afgegeven plaatsingsbewijs kan en mag de universiteit een student niet inschrijven. Deze aangelegenheid betreft daarom een geschil tussen de DUO en de student. De universiteit staat daar volledig buiten en kan ook geen invloed uitoefenen op de beslissing van DUO.

Tot slot, de student heeft eerder dit jaar op de Rijksuniversiteit Groningen met goed resultaat een selectieprocedure voor Geneeskunde doorlopen. Dat betekent dat de opleiding verwacht dat hij een uitstekende student zal worden. Wat de universiteit betreft is hij dan ook van harte welkom in Groningen. De universiteit mag de student echter niet inschrijven voor de opleiding Geneeskunde zonder het plaatsingsbewijs van de DUO. Gezien zijn uitstekende eindexamenresultaten kan deze student gelukkig volgend jaar zonder verdere loting of selectie geneeskunde gaan studeren. Dit jaar start hij alvast met een studie Bewegingswetenschappen. In Groningen!

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws