Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dick de Boer ontvangt ESF- subsidie voor onderzoeksproject 'Cuius regio'

10 augustus 2010

Prof. dr. Dick de Boer, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijskuniversiteit Groningen, heeft een subsidie gekregen van de European Science Foundation (ESF) voor het project Cuius regio. Dit project zal een zevental regio’s in Europa vanaf de 12e eeuw tot aan heden analyseren om te zien wat de samenhangende en ontwrichtende dynamiek is.

Het onderzoek

Wat bindt gemeenschappen, mensen, religies en culturen binnen een bepaalde regio? Welke factoren zorgen voor samenhang en welke voor ontwrichting? Het onderzoeksproject met de titel Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachements of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon (CURE) probeert een antwoord te vinden op deze vragen.

Door inzicht te krijgen in de dynamiek van Europa in de fase waarin regio’s nog overwegend de identiteit bepaalden, kunnen processen begrepen en zelfs geïnitieerd worden in het Europa van na de nationale staten. Dit uitgangspunt ligt ten grondslag aan het onderzoek naar de samenhangende en ontwrichtende dynamiek van regio’s in Europa waarbinnen morfologische, typologische en historische verschillen waar te nemen zijn.  

De regio’s

In het project is een doelbewuste keuze gemaakt voor een selectieve groep regio’s verspreid over Europa, die een uiteenlopende omvang, sociale en etnische samenstelling, geografische ligging en geofysische geaardheid kennen. De ontwikkeling van de regio’s wordt gevolgd vanaf de 12e eeuw, het moment dat regionale clustering zijn intrede deed, tot aan het eind van de Ancien Régime rond het eind van de 18e eeuw. Bijzondere aandacht is er voor regio’s die door nationale grenzen worden doorsneden en daardoor uiteen zijn gevallen of een sterke cohesie hebben behouden.

Multidisciplinair karakter

Het onderzoek heeft hoofdzakelijk een historische benadering, maar de methodologie en de thema’s hebben een multidisciplinair karakter doordat elementen uit de sociale geografie, ruimtelijke wetenschappen en anthropologie worden toegepast. Grondig historisch onderzoek gecombineerd met theoretische inzichten over regionale vormingsprocessen is een belangrijk vernieuwend element in dit project.  

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen worden geëvalueerd door ze vanuit het perspectief van de 19e en 20e eeuw opnieuw tegen het licht te houden. Speciaal voor dit moderne aspect is vanuit de Rijksuniversiteit Groningen prof. dr. Maarten Duijvendak , hoogleraar Regionale geschiedenis, tot het aanvragersteam toegetreden. Daarnaast is vanuit de Universiteit Utrecht prof. dr. Rob van der Vaart (sociale geografie) bij het project betrokken; als samenwerkingspartner is dr. Kees Terlouw (UU) actief.

EUROCORECODE

Het project wordt uitgevoerd door een team van ervaren wetenschappers aangevuld met jonge academici die veel ervaring hebben in de bestudering van de betrokken regio’s. Het project is door de afdeling Humanities van de ESF gehonoreerd in het kader van het EUROCORES programma EUROCORECODE (European Comparisons in Regional Cohesion, Dynamics and Expressions). Het voorstel, ingediend door prof. dr. De Boer, is het eerste Groningse voorstel dat binnen dit programma is verkozen.

Binnen de landelijke onderzoekschool Mediëvistiek en CARMEN , Cooperative for the Advancement of Resarch through a Medieval European Network, is het onderzoeksvoorstel voorbereid. CARMEN is enkele jaren geleden opgezet om een platform te bieden dat het voorbereiden van grotere internationale onderzoeksprojecten stimuleert. Dit heeft inmiddels al diverse projecten opgeleverd en nu dus ook dit project waarvan Groningen de coördinatie voert.

Meer informatie

Prof. dr. Dick de Boer

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:21
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...

 • 07 februari 2019

  Gerrit Krolprijs voor beste Nederlandstalige essay

  De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven.