Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Dr. H.B. Winter:'Herziening bestemmingsplan kan sneller'

20 juli 2010
Heinrich Winter, hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelt vast dat in vergelijking met de oude situatie, waarbij ruim vijftig weken stonden voor de vaststelling en goedkeuring van bestemmingsplannen, gelukkig veel is verbeterd. ‘Maar het kan zeker nog sneller als men de interne procedures slimmer hanteert en de totstandkoming van een herziening beter regisseert', aldus Winter in Nieuws Uit Arnhem van 16 juli 2010.
Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.