Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Het succes van de schakelklas vóór het vmbo

12 juli 2010

 

In de schakelklas van de OS Singelland te Drachten komen leerlingen terecht die vanwege grote achterstanden niet toegelaten worden tot het vmbo. In die klas wordt geprobeerd de leerlingen bij te werken, zodat ze later alsnog in het vmbo kunnen instromen. Dit blijkt voor een groot deel van de leerlingen goed te werken.

In de schakelklas wordt gewerkt met een speciale aanpak en een speciaal programma, het zo genoemde concept Onderwijs Op Maat (OOM-concept). De kenmerken daarvan zijn, naast randvoorwaarden als kleine klassen en veel lessen van de mentor, onderwijs volgens het principe van effectieve instructie en veel uren rekenen en taal. Nagegaan is hoe het OOM-concept gerealiseerd wordt, hoe de leerlingen het beoordelen, en wat de schoolloopbanen zijn van vijf generaties leerlingen die in de schakelklas gezeten hebben.

Positieve resultaten

Het onderzoek laat zien dat het OOM-concept wordt uitgevoerd zoals het bedoeld wordt. Leerlingen beoordelen de werkwijze positief en doen, ook na een half jaar, veel meer hun best en leren veel meer dan op hun vorige school. De schoolloopbaangegevens bevestigen het positieve beeld. Ondanks een achterstand van gemiddeld drie leerjaren bij de start is toeleiding naar het vmbo gerealiseerd voor minstens 85% van de leerlingen. Van de leerlingen van de eerste generatie die na de schakelklas op de OS Singelland hun vmbo-diploma hebben gehaald zijn zeven op de tien uitgestroomd naar minstens het mbo-4 niveau. Ook de latere instroomjaren laten positieve resultaten zien.

De persoonlijke kenmerken en de cognitieve startgegevens blijken weinig van de uiteindelijke resultaten te voorspellen. Het onderzoek toont dat een deel van de leerlingen dat anders niet op het vmbo toegelaten wordt via een aantal maatregelen, en dankzij deskundige en betrokken mentoren en docenten, dat schooltype alsnog met een diploma kan afronden en deels zelfs met een aanmerkelijk hoger diploma dan het laagste vmbo-diploma. 

 

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:20

Meer nieuws