Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

‘Gronings rechtswetenschappelijk onderzoek goed op orde’

05 juli 2010

Met het op 2 juli gepubliceerde rapport Kwaliteit & Diversiteit heeft de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009, ook wel naar haar voorzitter de ‘commissie Koers’ genoemd, het onderzoek van de 9 rechtenfaculteiten in Nederland geëvalueerd. De commissie komt tot de conclusie dat het Nederlandse rechtswetenschappelijke onderzoek gekenmerkt wordt door dynamiek in de faculteiten mede vanwege verjonging, interdisciplinaire samenwerking en internationalisering van onderzoekprogramma's, ook in de Groningse faculteit.  

Internationalisering  

De commissie roept de faculteiten op om op beleidsterreinen als bijvoorbeeld kwaliteitszorg en ranking van onderzoeksoutput de koppen bij elkaar te steken en tot gezamenlijk beleid te komen. De commissie wijst ook op de voor de faculteiten ongunstige ontwikkelingen in de eerste geldstroom. De commissie verwacht voor de toekomst een verdergaande internationalisering en programmering van het onderzoek, waarbij zij wel de vrees uitspreekt dat vooral kleine rechtsgebieden hier onder kunnen lijden.  

Positief oordeel Groningse faculteit

De algemene conclusie van de commissie is positief: het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek staat er goed voor. Voor de Groningse faculteit vindt de commissie dat zij de organisatie goed op orde heeft. De enige jaren geleden ingezette verandering in het facultaire beleid wordt positief beoordeeld.

Ten opzichte van de vorige visitatie uit 2002, scoort de Groningse faculteit aanzienlijk beter. Van de twaalf onderzoekprogramma's in de faculteit halen tien de kwalificatie goed (in visitatiejargon is dit de score 4 of hoger). Het oordeel van de commissie is daarmee een steun voor faculteit voor het ingezette beleid, maar tevens ook een oproep om vooral op de ingeslagen weg verder te gaan. De faculteit is de commissie zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij heeft verricht en neemt aanbevelingen uit het rapport dan ook zeer ter harte.

Download het volledige rapport van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 [PDF]

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 10:43

Meer nieuws

 • 16 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...

 • 13 maart 2018

  Auke Hulst wordt gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen

  Schrijver en muzikant Auke Hulst wordt de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. In drie lezingen en een openbaar interview met hoogleraar moderne letterkunde Mathijs Sanders zal hij zich komend najaar onder de noemer ‘zwemmen in brak...