Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

‘Gronings rechtswetenschappelijk onderzoek goed op orde’

05 juli 2010

Met het op 2 juli gepubliceerde rapport Kwaliteit & Diversiteit heeft de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009, ook wel naar haar voorzitter de ‘commissie Koers’ genoemd, het onderzoek van de 9 rechtenfaculteiten in Nederland geëvalueerd. De commissie komt tot de conclusie dat het Nederlandse rechtswetenschappelijke onderzoek gekenmerkt wordt door dynamiek in de faculteiten mede vanwege verjonging, interdisciplinaire samenwerking en internationalisering van onderzoekprogramma's, ook in de Groningse faculteit.  

Internationalisering  

De commissie roept de faculteiten op om op beleidsterreinen als bijvoorbeeld kwaliteitszorg en ranking van onderzoeksoutput de koppen bij elkaar te steken en tot gezamenlijk beleid te komen. De commissie wijst ook op de voor de faculteiten ongunstige ontwikkelingen in de eerste geldstroom. De commissie verwacht voor de toekomst een verdergaande internationalisering en programmering van het onderzoek, waarbij zij wel de vrees uitspreekt dat vooral kleine rechtsgebieden hier onder kunnen lijden.  

Positief oordeel Groningse faculteit

De algemene conclusie van de commissie is positief: het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek staat er goed voor. Voor de Groningse faculteit vindt de commissie dat zij de organisatie goed op orde heeft. De enige jaren geleden ingezette verandering in het facultaire beleid wordt positief beoordeeld.

Ten opzichte van de vorige visitatie uit 2002, scoort de Groningse faculteit aanzienlijk beter. Van de twaalf onderzoekprogramma's in de faculteit halen tien de kwalificatie goed (in visitatiejargon is dit de score 4 of hoger). Het oordeel van de commissie is daarmee een steun voor faculteit voor het ingezette beleid, maar tevens ook een oproep om vooral op de ingeslagen weg verder te gaan. De faculteit is de commissie zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij heeft verricht en neemt aanbevelingen uit het rapport dan ook zeer ter harte.

Download het volledige rapport van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 [PDF]

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 10:43

Meer nieuws

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 08 juni 2018

  Waardedaling woningen in aardbevingsgebied tot 2015 gemiddeld 9,3%

  Woningen in het Groningse aardbevingsgebied zijn tot 2015 gemiddeld 9,3% in waarde gedaald. Dat concluderen promovendus Nicolás Durán en hoogleraar Ruimtelijke Econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerden data van de...

 • 06 juni 2018

  RUG op plek 120 in QS ranking

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat dit jaar op plaats 120 in de QS World Top University Rankings 2019. Afgelopen twee jaar stond de RUG opplaats 113 in deze lijst van bijna 1.000 universiteiten wereldwijd. Op nationale schaal is Groningen dit...