Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO Groot subsidie

22 juli 2010

In het kader van het LifeLines programma heeft NWO een subsidie van 5,1 miljoen euro toegekend aan het UMCG voor het opzetten van de LifeLines DNAbank (een verzameling van DNA monsters van de ongeveer 165.000 participanten). Bovendien zal middels deze subsidie ook een nieuwe generatie sequencer kunnen worden aangeschaft welke geplaatst zal worden binnen de afdeling Genetica. Met deze nieuwe apparatuur zal het UMCG ook kunnen inspringen op de vele nieuwe toepassingsgebieden van deze technologie, zoals sequence-based transcriptomics, resequencing, sequencing van hele microorganisme genomen, epigenetische studies etc.

 

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:20

Meer nieuws

 • 20 mei 2019

  Aanstaand eredoctor Titia de Lange: Splitsende touwen en veroudering

  Al vrijwel haar hele werkzame leven onderzoekt Titia de Lange telomeren, de uiteinden van chromosomen. Haar grensverleggende onderzoek wordt in juni bekroond met een eredoctoraat aan de RUG. De Langes eerste experiment als promovendus van Piet Borst,...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.

 • 16 april 2019

  Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

  Alle mensen hebben hetzelfde typisch ‘menselijke’ DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. Onderzoek naar deze verschillen, die onder meer een rol spelen bij een groot aantal ziekten, richt zich...