Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nentjes en Woerdman: 'Nieuwe EU-regels emissiehandel schieten tekort'

26 juli 2010

Vanaf 2013 zal de Europese Unie stapsgewijs overgaan van gratis uitdelen van verhandelbare CO2-emissierechten naar veilen. De criteria voor gratis uitgifte zijn verbeterd, maar de nieuwe regels rond capaciteitsuitbreiding of sluiting van een installatie leiden niet tot de beoogde vermindering van koolstoflekkage. Een artikel van prof. Andries Nentjes, emeritus hoogleraar openbare financiën en dr. Edwin Woerdman, universitair hoofddocent rechtseconomie in Economisch Statistische Berichten (ESB) van 23 juli 2010. Naar aanleiding van het artikel verschenen berichten in o.a. Telegraaf, Reformatorisch Dagblad, Volkskrant, Trouw, nu.nl, vnci, en vno-ncw.

Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.