Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nentjes en Woerdman: 'Nieuwe EU-regels emissiehandel schieten tekort'

26 juli 2010

Vanaf 2013 zal de Europese Unie stapsgewijs overgaan van gratis uitdelen van verhandelbare CO2-emissierechten naar veilen. De criteria voor gratis uitgifte zijn verbeterd, maar de nieuwe regels rond capaciteitsuitbreiding of sluiting van een installatie leiden niet tot de beoogde vermindering van koolstoflekkage. Een artikel van prof. Andries Nentjes, emeritus hoogleraar openbare financiën en dr. Edwin Woerdman, universitair hoofddocent rechtseconomie in Economisch Statistische Berichten (ESB) van 23 juli 2010. Naar aanleiding van het artikel verschenen berichten in o.a. Telegraaf, Reformatorisch Dagblad, Volkskrant, Trouw, nu.nl, vnci, en vno-ncw.

Laatst gewijzigd:21 januari 2021 09:16

Meer nieuws