Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vers afgestudeerde RUG-filosoof met beurs naar Cambridge

Onderzoek naar de computermetafoor
05 juli 2010
Ben Johannes
Ben Johannes

Ben Johannes (36) gaat naar Cambridge voor de Master of Philosophy in Theology and Religious Studies.

In september zal hij aan de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG afstuderen in de Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied. Johannes heeft eerst biologie gestudeerd en is na afronding van die opleiding verder gegaan bij filosofie.

“De rode draad in mijn onderzoek is al jaren de vraag op wat voor manier taal en psyche ons wereldbeeld beïnvloeden of zelfs kunnen vormen. Ook overeenkomsten en verschillen tussen wetenschap en religie hebben mijn interesse.” Zijn afstudeeronderzoek, dat begeleid werd door prof.dr. Jeanne Peijnenburg, gaat over het al dan niet terechte gebruik van de computermetafoor voor de menselijke geest.

“Ik onderzoek wat de computermetafoor heeft opgeleverd voor ons begrip van de human mind en het brein, en in hoeverre er misvattingen ontstaan door het gebruik van die metafoor. Als de tijd het toelaat probeer ik ook een voorlopige theorie op te stellen over wat het is dat de computermetafoor zo aantrekkelijk maakt, waarom die ons intuïtief aanspreekt en hoe we door de werking van een metafoor sneller geneigd zijn non-valide conclusies te trekken.”

Afstudeerbegeleider Jeanne Peijnenburg: “De selectie is erg streng, dus het is een bijzondere prestatie om te zijn aangenomen voor deze opleiding.” Het programma van deze onderzoeksmaster is gericht op de psychologie van godsdienst. De onderzoeksgroep staat onder leiding van Dr. Fraser Watts, die al jaren onderzoek doet op het gebied van de cognitieve psychologie.

“Aan de faculteit Wijsbegeerte in Groningen heeft empirie een belangrijke plaats; zo ook in de onderzoeksgroep in Cambridge. Ik hoop de lijn dus door te kunnen zetten en in Engeland alvast wat bouwstenen van mijn theorie nader uit te werken; ik heb enkele jaren geleden al een raamwerk gemaakt, en dat vul ik gaandeweg in.”

Uiteindelijk wil Johannes via een promotieonderzoek zijn eigen cognitieve theorie van religie uitwerken. Hij zal onderzoeken in hoeverre het monotheïsme gevormd is door onze psychische make-up, in hoeverre het zich daaraan heeft aangepast, de rol van taal hierin en in welke mate monotheïsme daardoor aan overtuigingskracht wint.

Door zijn leeftijd was het niet eenvoudig om in aanmerking te komen voor een beurs. Johannes’ doorzettingsvermogen werd uiteindelijk beloond: hij ontving van het Carolus Magnus Fonds (onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds) een beurs van 5.000 euro. Daarnaast kreeg hij een renteloze lening van eveneens 5.000 euro van het Vreedefonds. Daarmee is de begroting helaas nog niet rond, maar dat zal deze bevlogen onderzoeker niet weerhouden om zijn passie te volgen.

 

Fré Moorrees, juli 2010

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:20

Meer nieuws