Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Laura Spierdijk benoemd tot adjunct-hoogleraar The Econometrics of Pensions, Insurance and Finance

15 juli 2010
Laura Spierdijk

Laura Spierdijk is per 1 juni 2010 benoemd tot adjunct-hoogleraar The Econometrics of Pensions, Insurance and Finance bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Spierdijk is met name gespecialiseerd in het analyseren van het beleggingsbeleid van institutionele beleggers met behulp van econometrische modellen. Zo heeft zij in samenwerking met het Nederlandse ambtenarenpensioenfonds ABP onderzoek gedaan naar de transactiekosten die gepaard gaan met het aan- en verkopen van aandelen en methoden ontwikkeld hoe pensioenfondsen deze kosten kunnen verminderen.

Laura Spierdijk (Heemstede, 1976) studeerde econometrie en wiskunde (beide cum laude afgestudeerd) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze promoveerde in 2003 in Tilburg op een proefschrift over aandelentransacties op de New York Stock Exchange. Ze ontdekte onder meer dat grote aandelentransacties op momenten dat er veel gehandeld wordt meer invloed hebben op de prijs van de betreffende aandelen dan grote transacties op een rustig tijdstip. Institutionele beleggers en handelaren kunnen de resultaten gebruiken voor het optimaal opsplitsen en plannen van grote transacties. Na haar promotie werkte ze bij de Pensioen- en Verzekeringskamer, de Nederlandsche Bank en de Universiteit Twente. In 2006 kwam ze als Rosalind Franklin Fellow naar de afdeling Econometrie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws