Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Ahmed Marcouch over integratie en inburgering

10 juni 2010

Op dinsdag 15 juni 2010 organiseert het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid een Engelstalig symposium ‘Identity and civic integration’. Tijdens dit symposium wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema integratie met bijzondere aandacht voor vraagstukken rond identiteit, inburgering en ongewenste processen van segregatie.

In het ochtendgedeelte van dit symposium zullen prof.dr. Marilynn Brewer (expert op het gebied van identiteitsvorming, eredoctor aan de Rijksuniversiteit Groningen), prof.dr. Thomas DiPrete (expert op het gebied van segregatie) en prof.dr. Roland Pierik (Universiteit van Amsterdam, expert op het gebied van burgerschapsbenaderingen) lezingen geven. Op elk van deze lezingen zal door een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen worden gereageerd en zal een vergelijking worden gemaakt met het eigen werk.

Tijdens de middag zullen Ahmed Marcouch (aankomend tweede kamerlid voor PvdA), Marilyn Haimé (directeur Inburgering en Integratie, VROM) en Nora Asrami (Contactorgaan Moslims en Overheid) vanuit hun ervaringen en inzichten vanuit de praktijk hun visie geven. Een panel zal op elk van deze lezingen reageren. Dit alles zal gebeuren onder leiding van dagvoorzitter Jacques Wallage.

Het symposium wordt gehouden op dinsdag 15 juni van 9.00–17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in Groningen. De kosten voor dit symposium zijn 25 euro en u kunt zich aanmelden via www.instituutisw.nl. Hier vindt u meer informatie, waaronder het volledige programma.

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:56

Meer nieuws