Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Onderzoek naar 200 jaar studiefinanciering

17 juni 2010

In 2015 is het 200 jaar geleden dat er in Nederland de eerste Rijksstudietoelagen voor het volgen van Hoger Onderwijs werden uitgereikt. De gelukkigen toen waren een zeventigtal begaafde maar minvermogende studenten. Vaak wezen die theologie wilden studeren, maar later ook studenten in de rechten en medicijnen.

Subsidie

Per 1 september 2010 kan gestart worden met een onderzoek naar 200 jaar studiefinanciering in Nederland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) - voorheen Informatie Beheer Groep – stelden geld beschikbaar voor drie AiO-plaatsen.

Onderzoek in Groningen, Leiden en Utrecht

Het is een project waarbij op evenzoveel thema's onderzoek wordt uitgevoerd in Leiden, Utrecht en Groningen. In Leiden richt het onderzoek naar de politieke en bestuurlijke geschiedenis van de studiefinanciering. In Utrecht draait het om de financiële en economische betekenis van de maatregelen.

Effecten op de sociale mobiliteit

Hier in Groningen richt het onderzoek zich op de sociale en emancipatorische invalshoek, de effecten op de sociale mobiliteit. Centraal staat de vraag naar de door de studiefinanciering vergrote openheid van het hoger onderwijs en daarmee naar de veranderende achtergrond van de bursalen gedurende deze periode.

Van belang zijn daarbij onder meer zaken als: 

 • het sociaal profiel van de bursalen (m/v) 
 • herkomst en sociale positie van de ouders 
 • indicaties over de loopbaan van de bursaal 
 • verschillen tussen opleidingen en instellingen van wo/hbo 
 • relatie tot andere stipendia en beurzen, studieleningen 
 • de invloed van stelsel-wijzigingen op de mate van openheid
 • een vergelijking met het buitenland 

In Leiden zal Willem Ottenspeer het project begeleiden, in Utrecht Jan Luiten van Zanden en in Groningen Maarten Duijvendak.

Viering 200 jaar studiefinaciering

De drie proefschriften moeten een bijdrage vormen van de viering van 200 jaar studiefinanciering in 2015.

Voor meer informatie

Maarten Duijvendak

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:39

Meer nieuws

 • 06 september 2019

  Burgemeester Den Oudsten opent Letterenfestival op 14 september

  Op zaterdag 14 september vindt het eerste Groningse Letterenfestival plaats. Een dag waarop de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen haar deuren opent voor iedereen die belangstelling heeft voor alfa- en cultuurwetenschappen.

 • 05 september 2019

  Willem Wierbos nieuwe huisdichter RUG

  Willem Wierbos (24), student Geneeskunde, is de nieuwe huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen voor het studiejaar 2019-2020. Hij maakte indruk op de jury met zijn gedichten die midden in het studentenleven staan: ‘Willem is niet een dichter...

 • 03 september 2019

  Dictators op het eerste Letterenfestival

  Dictaturen in het Midden-Oosten kennen vele gezichten. Toch is er volgens Kiki Santing een patroon te ontdekken. Op het eerste Letterenfestival vertelt ze er meer over in een korte lezing.