Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cultuuronderwijs op de basisschool

02 juni 2010

Wat weten kinderen op de basisschool over kunst en cultuur? Hoe kunnen culturele instellingen een betere bijdrage leveren aan het cultureel zelfbewustzijn van scholieren? Deze vragen staan centraal in een onderzoek naar de samenwerking tussen culturele instellingen en het primaire onderwijs. Opdrachtgever is het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Fianne Konings onder begeleiding van prof.dr. Barend van Heusden. Het sluit aan bij het onderzoeksprogramma ‘Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’, een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling).

De veronderstelling die aan het onderzoek ten grondslag ligt is dat een gemeenschappelijk theoretisch kader, zoals ontwikkeld in het project ‘Cultuur in de Spiegel’, de bijdrage die culturele instellingen leveren aan een doorlopende leerlijn geïntegreerd cultuuronderwijs aanzienlijk kan verbeteren: een gedeeld kader zou de samenwerking bevorderen en deze efficiënter maken. Ook de evaluatie van cultuureducatieve projecten zou baat kunnen hebben bij het gebruik van een gemeenschappelijk kader. Het onderzoek zal een substantieel deel gaan uitmaken van Fianne Konings’ dissertatie.  

Boek over cultuur en onderwijs

Prof.dr. Barend van Heusden publiceerde deze maand Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. In de publicatie, die zeer bijzonder is vormgegeven als zeefdruk, worden de achtergrond en theoretische uitgangspunten van het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’ geschetst. Het boekje is voor 17,50 euro te bestellen via www.cultuurindespiegel.nl .

Meer informatie

Prof.dr. Barend van Heusden, afdeling Kunsten, Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050-3636018
Drs. Fianne Konings, Bureau Konings Kunst, www.bureaukoningskunst.nl

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:19

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...