Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cultuuronderwijs op de basisschool

02 juni 2010

Wat weten kinderen op de basisschool over kunst en cultuur? Hoe kunnen culturele instellingen een betere bijdrage leveren aan het cultureel zelfbewustzijn van scholieren? Deze vragen staan centraal in een onderzoek naar de samenwerking tussen culturele instellingen en het primaire onderwijs. Opdrachtgever is het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Fianne Konings onder begeleiding van prof.dr. Barend van Heusden. Het sluit aan bij het onderzoeksprogramma ‘Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs’, een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling).

De veronderstelling die aan het onderzoek ten grondslag ligt is dat een gemeenschappelijk theoretisch kader, zoals ontwikkeld in het project ‘Cultuur in de Spiegel’, de bijdrage die culturele instellingen leveren aan een doorlopende leerlijn geïntegreerd cultuuronderwijs aanzienlijk kan verbeteren: een gedeeld kader zou de samenwerking bevorderen en deze efficiënter maken. Ook de evaluatie van cultuureducatieve projecten zou baat kunnen hebben bij het gebruik van een gemeenschappelijk kader. Het onderzoek zal een substantieel deel gaan uitmaken van Fianne Konings’ dissertatie.  

Boek over cultuur en onderwijs

Prof.dr. Barend van Heusden publiceerde deze maand Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. In de publicatie, die zeer bijzonder is vormgegeven als zeefdruk, worden de achtergrond en theoretische uitgangspunten van het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’ geschetst. Het boekje is voor 17,50 euro te bestellen via www.cultuurindespiegel.nl .

Meer informatie

Prof.dr. Barend van Heusden, afdeling Kunsten, Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050-3636018
Drs. Fianne Konings, Bureau Konings Kunst, www.bureaukoningskunst.nl

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:19

Meer nieuws

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.

 • 28 november 2018

  RUG brengt partijen samen voor innovaties in digitale samenleving

  Tijdens de Digital Society Conference van de VSNU op 27 november jl. heeft de Rijksuniversiteit Groningen het boek ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: digital society’ gepresenteerd. Dean of Industry Relations Iris Vis: "Digitalisering maakt steeds...