Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie Peter de Jong

25 juni 2010
Proefschrift Peter de Jong
Volledige tekst proefschrift

Op 25 juni zal Peter de Jong (NRG, Arnhem) zijn proefschrift 'Exposure to natural radioactivity in the Netherlands: the impact of building materials' verdedigen.

Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Tijd: 13:15 uur

Promotor: R.J. de Meijer
Co-promotor: E.R. van der Graaf

 

Stralingsniveau bouwmaterialen in kaart gebracht

Een belangrijk deel van de natuurlijke straling die wij ontvangen, krijgen we uit onze woning. Dat komt door de aanwezigheid van geringe hoeveelheden uraan, thorium en kalium in de bodem en in bouwmaterialen.

Daarbij zijn drie componenten te onderscheiden, te weten 1) blootstelling aan externe gammastraling, 2) inademing van kortlevende radondochternucliden, en 3) inademing van kortlevende thorondochternucliden. Bouwmaterialen dragen aan de twee eerstgenoemde categorieën voor ongeveer 55 tot 70 procent bij; de blootstelling door thoron is vrijwel geheel aan bouwmateriaal toe te schrijven.

Peter de Jong beschrijft in zijn proefschrift methoden die zijn ontwikkeld voor de bepaling van het door bouwmaterialen teweeggebrachte externe stralingsniveau en de radonafgifte. Daarnaast ging hij na in hoeverre het ontwerp van een woning van invloed is op de stralingsbelasting en of de radonafgifte van bouwmaterialen is te verminderen.

De belangrijkste conclusies van zijn onderzoek zijn:

- de op de Nederlandse markt beschikbare bouwmaterialen verschillen sterk in radiologische samenstelling en radonafgifte, ook binnen eenzelfde materiaalklasse

- bouwmaterialen dragen in Nederland gemiddeld voor ongeveer 40 procent bij aan de natuurlijke stralingsbelasting

- het ontwerp van een woning is van meer invloed op de stralingsbelasting dan de gewoonten en voorkeuren van de bewoner

- de in Nederland toegepaste verfsoorten voor afwerking van muren en plafonds hebben geen effect op de radonafgifte

- hoe lager de verhouding water/cement in beton, des te lager de radonafgifte

- de bijdrage door thoron is waarschijnlijk hoger dan tot nu toe verondersteld


 

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:20
printView this page in: English

Meer nieuws