Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Marie-Christine Opdenakker & Ridwan Maulana winnen Best Paper Award

31 mei 2010

Op de International Conference on Interpersonal Relationships in Education (ICIRE) is de Best Paper Award toegekend aan twee medewerkers van het GION. De paper van dr. Marie-Christine Opdenakker en Ridwan Maulana MSc. werd als beste beoordeeld op de conferentie in het Amerikaanse Boulder, Colorado. Titel van de winnende paper is Teacher-student relationships and academic engagement: How do they develop and link?

 

De ICIRE 2010 had als doel een overzicht te geven van het onderzoek naar interpersoonlijke relaties in leeromgevingen. Vanzelfsprekend draagt een positieve docent-leerling relatie bij aan de leerprestaties van de leerling. Omgekeerd geldt ook dat een negatieve relatie de prestaties niet ten goede komt. De paper van Marie-Christine Opdenakker en Ridwan Maulana maakt inzichtelijk welke factoren in de klas hierbij een rol spelen.

 

Inhoud paper

De docent-leerling relatie is een belangrijke component van de leeromgeving. In dit onderzoek staat de ontwikkeling van ondersteunende interacties en relaties tussen docenten en leerlingen centraal, en daarbij ook de ontwikkeling van inzet voor school. Onderzocht is of de ontwikkeling van inzet verklaard kan worden vanuit de ontwikkeling van docent-leerling relaties. Gedurende één schooljaar zijn herhaalde metingen van inzet voor school en docent-leerling relaties uitgevoerd bij de vakken wiskunde en Engels.

 

Docent-leerling relatie

Als het gaat om de docent-leerling relatie blijkt uit de resultaten dat er verschillen zijn in de tijd. In de loop van het schooljaar nemen de betrokkenheid van de docent, de autonomie- en structuurondersteuning af. Deze daling is het meest uitgesproken voor autonomie- en structuurondersteuning. Er zijn op dit vlak wel verschillen tussen klassen en leerlingen binnen klassen. Sekse van de docent en het vak zelf geven geen verklaring voor de verschillen tussen de klassen. Het niveau van de klas en de heterogeniteit van de klas wel.

 

Inzet

Ook de inzet voor school neemt gedurende het schooljaar af. Later in het jaar is de daling wel iets minder sterk. Verschillen in inzet voor school hangen samen met verschillen in interactie en relatie tussen de docent en leerling. Het niveau van de klas kan een deel van de verschillen in de ontwikkeling van inzet voor school verklaren. Echter, voor een groot deel heeft dit effect van het niveau van de klas te maken met de docent-leerling relatie.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:20

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...