Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

KNAW benoemt prof.dr. Liesbeth de Vries en prof.dr. Eric Bergshoeff tot Akademiehoogleraar

29 april 2010

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft in Groningen prof.dr. Liesbeth de Vries, hoogleraar medische oncologie (RUG/UMCG), en prof.dr. Eric Bergshoeff, hoogleraar theoretische natuurkunde, benoemd tot Akademiehoogleraar. Zij behoren tot het totaal van vier nieuwe Akademiehoogleraren die de KNAW heeft benoemd.  

Akademiehoogleraren ontvangen elk een bedrag van één miljoen euro zodat zij zich volledig kunnen wijden aan innovatief onderzoek en de begeleiding van jonge onderzoekers. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze periode zijn Akademiehoogleraren door hun universiteit vrijgesteld van bestuurlijke verplichtingen.

Op donderdag 29 april feliciteerde Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, de twee Groningese Akademiehoogleraren persoonlijk met hun benoeming.

Prof.dr. Liesbeth de Vries

Prof. dr. Liesbeth de Vries is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege het baanbrekende onderzoek dat zij verricht binnen een zeer breed spectrum van de medische oncologie. Zij is een vooraanstaand internationaal onderzoeker en ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken in zowel wetenschappelijk onderzoek als patiëntenzorg.
De Vries werkt als hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het UMCG. Zij wijdt haar onderzoek vooral aan methoden om persoonlijke, individuele behandelingen voor kankerpatiënten mogelijk te maken. Zij gebruikt interdisciplinair onderzoek om de diagnose en behandeling van borstkanker en andere ziektebeelden te verbeteren. Verder doet zij veel onderzoek naar moleculaire technieken om in geval van bijvoorbeeld borstkanker precies de plaats te kunnen bepalen waar de medicatie het meest effectief is.
In 1997 werd ze benoemd tot de eerste vrouwelijke hoogleraar Medische Oncologie van Nederland; tevens was zij toen de eerste vrouw die in een Nederlands UMC hoofd van een afdeling Medische Oncologie was.

Prof.dr. Eric Bergshoeff

Prof.dr. Eric Bergshoeff heeft belangrijke bijdragen geleverd aan wetenschappelijke doorbraken op het gebied van de snaartheorie en membranen. Hij is een internationaal erkend wetenschapper, wiens ideeën het vakgebied sterk hebben ontwikkeld en beïnvloed. Gedurende zijn carrière is Bergshoeff telkens vernieuwend geweest en zijn ontdekking van de brane theory is van blijvende invloed op de theoretische en mathematische natuurkunde.

In zijn oratie in 2002 beschreef Bergshoeff de ontwikkeling van de snaartheorie over de laatste 25 jaar. Het zit de theoretisch natuurkundigen al jaren lang dwars dat de natuurkunde wetten van de wereld van de atomen en moleculen niet verenigd kunnen worden met de wetten die de ontwikkeling van het heelal verklaren. Op microscopische schaal worden deze wetten bepaald door de kwantummechanica terwijl op kosmologische schaal de zwaartekrachtswetten van Einstein een allesbepalende rol spelen.

Dit zou op zich niet zo erg zijn, ware het niet dat vlak na het ontstaan van het heelal, een tijdsfractie na de oerknal, het kleine en het grote onontwarbaar met elkaar verbonden zijn en de kwantummechanica en de zwaartekracht gedwongen zijn een huwelijk aan te gaan. Eén voorstel voor zo’n huwelijk is de snaartheorie, die gebaseerd is op de aanname dat de deeltjes in de natuur, zoals het elektron, geen puntdeeltjes zijn maar trillingen van kleine snaartjes. Deze aanname maakt het mogelijk dat de kwantummechanica en de zwaartekracht vredig samen kunnen leven.

In 1986 stelden Bergshoeff en zijn collega’s Sezgin en Townsend de basis-aanname van de snaartheorie ter discussie en stelden zichzelf de vraag: kunnen puntdeeltjes ook gezien worden als trillingen van trommelvliesjes of membranen? Kort daarop lieten zij in een nu beroemd artikel zien dat het wiskundig mogelijk is om als een alternatief voor snaren ook met membranen te werken. Eerst werd het voorstel van de membranen met argwaan bekeken, maar in de negentiger jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat snaren en membranen verschillende facetten beschrijven van één en dezelfde onderliggende theorie, die als M-theorie wordt aangeduid. M-theorie heeft intussen vele verrassende toepassingen gevonden in vaak onverwachte onderzoeksgebieden, zoals het grensgebied met de kosmologie.

Zie ook: website KNAW

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 11:24
printView this page in: English

Meer nieuws