Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof. dr. Igor Douven benoemd op Endowed Chair in Philosophy

29 maart 2010

Met gepaste trots kondigen wij de benoeming aan van prof.dr. Igor Douven als hoogleraar. Hij is een van de negen topwetenschappers, voor wiens aanstelling het College van Bestuur via de Endowed Chair extra financiering beschikbaar stelt.

Naast het hoogleraarschap maakt deze leerstoel de aanstelling van een aantal PhD-studenten (AIO's) en postdoctoraal onderzoekers, die door de hoogleraar begeleid zullen worden, mogelijk.

Igor Douven is momenteel hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij geeft leiding aan de onderzoeksgroep Formal Epistemology: Foundations and Applications , gefinancierd door de Vlaamse Odysseus program subsidie. Douven brengt drie PhD-studenten en twee postdoctoraal onderzoekers mee naar Groningen.

Als filosoof is Douven zeer breed georiënteerd en zeer productief. Zijn werk is van de hoogste kwaliteit. Hij is gespecialiseerd op het gebied van de epistemologie, wetenschapsfilosofie, taalfilosofie en metafysica. Verder is hij bekwaam in de filosofische logica, beslistheorie en de esthetica.

Meer dan 100 artikelen van zijn hand zijn gepubliceerd, de meerderheid daarvan in tijdschriften als Mind, Journal of Philosophy, American Philosophical Quarterly en The Philosophical Review en blijft werken aan dit indrukwekkende staat van dienst.

Douven zal zijn onderzoek bij de vakgroep Theoretische Filosofie uitvoeren. Verder zal hij doceren in de taalfilosofie, analytische metafysica, formele epistemologie en wetenschapsfilosofie. Hij begint op 1 september 2010.

Douven studeerde af in de Rechtsgeleerdheid en de Wijsbegeerte. Hij rondde ook de opleiding tot uitvoerend musicus (piano) af aan het Conservatorium in Maastricht. Hij heeft een aantal jaren gewerkt als concertpianist.

Wij kijken er zeer naar uit om met professor Douven te gaan samenwerken aan onze faculteit.

Laatst gewijzigd:23 maart 2018 16:19

Meer nieuws