Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Mededeling over benoemingsprocedure Rector Magnificus

03 maart 2010

Op 1 september 2010 loopt de tweede benoemingsperiode van de huidige Rector Magnificus prof. dr. F. Zwarts af. Overeenkomstig de gangbare bestuurspraktijk bij de Nederlandse universiteiten wordt er na twee benoemingstermijnen een nieuwe Rector gezocht. Daarvoor wordt de normale procedure gevolgd: een voordracht door het College van Decanen leidt tot een voorstel van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht, die ten slotte besluit na het horen van de Universiteitsraad.

De RUG wil de rectoraatsoverdracht - die tot nu toe samenviel met de opening van het academisch jaar - afzonderlijk organiseren zodat er meer aandacht is voor deze plechtige gelegenheid en de landelijke collega’s van de  Rector Magnificus ook kunnen worden uitgenodigd.
In overleg met prof. dr. Zwarts is besloten de rectoraatsoverdracht halverwege het academisch jaar te houden, dat wil zeggen rond 1 maart 2011. Prof. dr. Zwarts is bereid een verlenging van zijn benoemingsperiode met een half jaar te aanvaarden. Dit schept tevens de mogelijkheid voor een goede en ruime overgangsperiode naar het nieuwe Rectoraat.

De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 2 maart 2010 een positief standpunt over deze gang van zaken ingenomen en hoopt binnen afzienbare tijd een voordracht voor een nieuwe Rector Magnificus tegemoet te kunnen zien.


De Raad van Toezicht RUG

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13
printView this page in: English

Meer nieuws