Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Barend van Heusden benoemd tot hoogleraar Cultuur en Cognitie

11 maart 2010

Afgelopen maand is dr. Barend van Heusden benoemd tot hoogleraar Cultuur en Cognitie, in het bijzonder met betrekking tot de Kunsten, aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuw ingestelde leerstoel valt onder de afdeling Kunsten, Cultuur en Media, waar Van Heusden sinds de oprichting in september 2003 werkzaam is. Hij was daarvoor werkzaam bij de afdeling Algemene Literatuur­wetenschap, die is opgegaan in de nieuwe studierichting.

Culturele dynamiek

Culturele dynamiek, ofwel de evolutie van kunsten en cultuur, is één van de zwaartepunten van Van Heusdens onderzoek. Zijn werk ligt op het terrein van de semiotiek, dat hij beschouwt als grensgebied tussen de geesteswetenschappen enerzijds en anderzijds de cognitiewetenschappen. De toenadering tussen deze twee wetenschapsgebieden is internationaal al enige tijd gaande en krijgt ook in Nederland steeds meer aandacht. Een voorbeeld is het 4-jarige onderzoeksproject ‘Cultuur in de Spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie’, waarvoor Barend van Heusden de regie voert. In dit project wordt cultuuronderwijs benaderd vanuit een cognitief-semiotisch perspectief. De vraag die centraal staat is: Hoe kan het culturele (zelf)bewustzijn van kinderen en jongeren worden ontwikkeld en versterkt?

De door Van Heusden ontwikkelde inzichten in de culturele cognitie krijgen hiermee een praktische vertaling in het primair en voortgezet onderwijs. Zo wordt een raamleerplan ontwikkeld dat is afgestemd op de ontwikkeling van leerlingen en dat goed aansluit bij hedendaagse cultuur. Eind maart verschijnt een eerste boekpublicatie met betrekking tot dit project.

Curriculum vitae

Barend van Heusden (1957) studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. In aanloop naar zijn promotie ontving hij een studiebeurs van de Italiaanse regering, waarmee hij zich aan de Università degli Studi in Bologna kon verdiepen in de semiotiek. In 1994 promoveerde hij op het proefschrift Why literature? An inquiry into the nature of literary semiosis . Van Heusden werkte na zijn studie als docent aan de Universiteit Utrecht en als onderzoeksassistent aan de Universiteit van Amsterdam. Ook was hij drie jaar als postdoc onderzoeker betrokken bij het ‘Castor’-project van de faculteit Bedrijfskunde in Groningen. Hij heeft publicaties op zijn naam staan op het gebied van literatuur, cultuur, semiotiek en cognitie. Naast zijn werkzaamheden voor het project ‘Cultuur in de Spiegel’, geeft hij onderwijs aan bachelor- en masterstudenten van de opleiding Kunsten, Cultuur en Media en de studenten van de research master Literary and Cultural Studies.

Meer informatie

Prof. dr. B.P. van Heusden

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:19

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.