Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Klankbordgroep Milieu wordt Stuurgroep Duurzaamheid RUG

08 februari 2010

Per 8 februari is de informele Klankbordgroep Milieu vervangen door de Stuurgroep Duurzaamheid RUG. Deze stuurgroep adviseert het College van Bestuur over aspecten van duurzaamheid bij de bedrijfsvoering van de RUG.

Prioriteiten van de Stuurgroep zullen zijn:

- een ‘duurzaam Zernike’;

- het thema Duurzame Energie;

- profilering van de RUG als duurzame universiteit.

De diverse projecten die onder deze thema’s vallen worden binnenkort in het jaarplan gepresenteerd. Redenen voor het vormen van een nieuwe Stuurgroep zijn:

- De momentane urgentie voor energie/duurzaamheid op zowel lokaal als landelijk/internationaal niveau;

- De beleidsdoelen van RUG die voortkomen uit onder andere het Akkoord van Groningen, het bestuurlijk overleg UHG,Groningen/RUG CO2 neutraal en projecten als Duurzaam Zernike.

- Ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek zoals de oprichting van ESRIG.

Samenstelling Stuurgroep

De Stuurgroep is samengesteld uit een kern van vaste leden: Prof. dr. Henk Moll (FSE) tevens voorzitter, drs. Karin Ree (Wetenschapswinkel FSE), ir. Rien van Uitert (projectleider VGI), Danny von Hebel ( FB), Prof. dr. Harro Meijer (FSE), Prof. dr. Sytze Brandenburg (KVI) en Dick Jager (AMD), inclusief een vertegenwoordiger van de Universiteitsraad Marieke Blom (studentenfractie Uraad), en een schil van ad-hoc leden/adviseurs vanuit zowel O&O als de bedrijfsvoering van de RUG. Als vertegenwoordiger vanuit de Hanzehogeschool neemt Jenny van Bruggen deel aan het overleg.

Laatst gewijzigd:13 februari 2017 11:00

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...