Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vici-subsidie voor Monika Schmid

16 februari 2010

Begin februari heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) uit een lijst van 94 voorstellen de winnaars van de Vici-subsidie bekend gemaakt. Dr. Monika S. Schmid, docent Engelse taalkunde aan de Faculteit der Letteren, heeft samen met twee andere Groningse toponderzoekers een Vici in de wacht gesleept. Zij ontvangen ieder maximaal 1.500.000 euro waarmee ze in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Taal leren en taal vergeten

Is het waar dat men na een bepaalde leeftijd vreemde talen minder goed kan leren? Monika Schmid probeert in haar onderzoek hier achter te komen door het proces van het leren en het vergeten van een taal te vergelijken. ‘De invloed van leeftijd op de ontwikkeling van tweetaligheid is een van de meest belangrijke vragen op het gebied van taalverwerving en –ontwikkeling.’, aldus Monika. Hierover bestaan twee verschillende theorien. De eerste theorie gaat er vanuit dat na een 'kritieke leeftijd' rond de puberteit het niet meer mogelijk is om dezelfde onderliggende kennis en representatie van taal te verwerven als een moedertaalspreker. (Sommige) mensen kunnen na deze leeftijd nog wel een heel hoog niveau van taalvaardigheid bereiken, maar baseren dit op onderliggende representatie van regels en structuren die afwijkt van native speakers. De andere opvatting veronderstelt dat volledige verwerving ook op latere leeftijd mogelijk is en baseert zich daarbij op het feit dat men soms afwijkend taalgebruik vertoont vanwege de competitie tussen hun beide talen.

Voor dit onderzoek worden sprekers betrokken die een taal als kind hebben geleerd, maar op latere leeftijd zijn geemigreerd en hun moedertaal sindsdien niet of nauwelijks meer gebruiken. In deze gevallen is duidelijk geen sprake van een onderliggend verschil van de taalstructuur (de taal is immers op jonge leeftijd verworven), maar wel van sterke competitie van de tweede taal. Door deze mensen te vergelijken met moedertaalsprekers aan de ene kant en tweede taalsprekers aan de andere, zal inzicht worden verschaft in de relatie tussen leeftijd en het leren/ vergeten van taal. Voor de uitvoering van het project worden onderzoek gedaan naar grammaticaal geslacht in het Duits en in het Nederlands bij Turkse en Poolse mensen en bij migranten in de VS en Canada. De representatie van het grammaticaal geslacht bij deze sprekers zal worden onderzocht met EEG-metingen, eyetracking experimenten en in de vrije gesproken taal.

Specialist op het gebied van taalverlies, taalverandering en taal & sekse

Monika S. Schmid (Stuttgart, 1967) is in 2007 benoemd tot Rosalind Franklin Fellow aan de Faculteit der Letteren. Ze is specialist op het gebied van taalverlies, taalverandering en taal & sekse. Monika studeerde Engels aan de Heinrich Heine Universität te Düsseldorf, waar zij in 2000 ook promoveerde. De titel van haar proefschrift is "First Language Attrition, Use and Maintenance: The case of German Jews in Anglophone Countries". Het onderzoek van Schmid richt zich op taalverlies bij migranten en de ontwikkeling van tweetalige taalvaardigheid. Zo heeft ze onderzoek gedaan naar het taalverlies bij Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland en Duitsland. Eerder al heeft zij een VENI-beurs ontvangen voor haar onderzoek naar het Duits van Duitse migranten in Nederland en Canada.

Meer informatie

Monika S. Schmid

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:12

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...