Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vici-subsidie voor Monika Schmid

16 februari 2010

Begin februari heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) uit een lijst van 94 voorstellen de winnaars van de Vici-subsidie bekend gemaakt. Dr. Monika S. Schmid, docent Engelse taalkunde aan de Faculteit der Letteren, heeft samen met twee andere Groningse toponderzoekers een Vici in de wacht gesleept. Zij ontvangen ieder maximaal 1.500.000 euro waarmee ze in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Taal leren en taal vergeten

Is het waar dat men na een bepaalde leeftijd vreemde talen minder goed kan leren? Monika Schmid probeert in haar onderzoek hier achter te komen door het proces van het leren en het vergeten van een taal te vergelijken. ‘De invloed van leeftijd op de ontwikkeling van tweetaligheid is een van de meest belangrijke vragen op het gebied van taalverwerving en –ontwikkeling.’, aldus Monika. Hierover bestaan twee verschillende theorien. De eerste theorie gaat er vanuit dat na een 'kritieke leeftijd' rond de puberteit het niet meer mogelijk is om dezelfde onderliggende kennis en representatie van taal te verwerven als een moedertaalspreker. (Sommige) mensen kunnen na deze leeftijd nog wel een heel hoog niveau van taalvaardigheid bereiken, maar baseren dit op onderliggende representatie van regels en structuren die afwijkt van native speakers. De andere opvatting veronderstelt dat volledige verwerving ook op latere leeftijd mogelijk is en baseert zich daarbij op het feit dat men soms afwijkend taalgebruik vertoont vanwege de competitie tussen hun beide talen.

Voor dit onderzoek worden sprekers betrokken die een taal als kind hebben geleerd, maar op latere leeftijd zijn geemigreerd en hun moedertaal sindsdien niet of nauwelijks meer gebruiken. In deze gevallen is duidelijk geen sprake van een onderliggend verschil van de taalstructuur (de taal is immers op jonge leeftijd verworven), maar wel van sterke competitie van de tweede taal. Door deze mensen te vergelijken met moedertaalsprekers aan de ene kant en tweede taalsprekers aan de andere, zal inzicht worden verschaft in de relatie tussen leeftijd en het leren/ vergeten van taal. Voor de uitvoering van het project worden onderzoek gedaan naar grammaticaal geslacht in het Duits en in het Nederlands bij Turkse en Poolse mensen en bij migranten in de VS en Canada. De representatie van het grammaticaal geslacht bij deze sprekers zal worden onderzocht met EEG-metingen, eyetracking experimenten en in de vrije gesproken taal.

Specialist op het gebied van taalverlies, taalverandering en taal & sekse

Monika S. Schmid (Stuttgart, 1967) is in 2007 benoemd tot Rosalind Franklin Fellow aan de Faculteit der Letteren. Ze is specialist op het gebied van taalverlies, taalverandering en taal & sekse. Monika studeerde Engels aan de Heinrich Heine Universität te Düsseldorf, waar zij in 2000 ook promoveerde. De titel van haar proefschrift is "First Language Attrition, Use and Maintenance: The case of German Jews in Anglophone Countries". Het onderzoek van Schmid richt zich op taalverlies bij migranten en de ontwikkeling van tweetalige taalvaardigheid. Zo heeft ze onderzoek gedaan naar het taalverlies bij Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland en Duitsland. Eerder al heeft zij een VENI-beurs ontvangen voor haar onderzoek naar het Duits van Duitse migranten in Nederland en Canada.

Meer informatie

Monika S. Schmid

Laatst gewijzigd:23 april 2018 10:12
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.