Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Ophef over de kilometerheffing

24 januari 2010
Minister Eurlings wil de ANWB internetpeiling een essentiële rol laten spelen bij de invoering van de kilometerheffing. Maar in hoeverre passeert hij daarmee de Tweede Kamer? En telt alleen de stem van de automobilist? In het televisieprogramma Buitenhof van 24 januari 2010 een debat met Kees Vendrik (Tweede Kamerlid GroenLinks), Hans Hillen (Eerste Kamerlid CDA) en Hans Engels (D66 Eerste Kamerlid en hoogleraar staatsrecht RUG).
Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws

  • 17 april 2019

    Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

    Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

  • 15 april 2019

    Ras en recht

    De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

  • 15 april 2019

    Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

    De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.