Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Met succes leren rekenen op de basisschool

28 januari 2010

Het rekenniveau van leerlingen in het basisonderwijs laat te wensen over, zo luidt de conclusie van verschillende recente onderzoeken. Ook de Nederlandse koppositie ten opzichte van het buitenland neemt langzaam af. Het ontbreekt echter aan representatief onderzoek naar de feitelijke gang van zaken in de rekenlessen op de basisscholen.

Wat maakt rekenonderwijs in de klas effectief? Nieuw onderzoek van het GION naar het rekenonderwijs zal meer inzicht geven in deze vraag. Door een overzichtsstudie wordt een inventarisatie gemaakt van methodieken en instructiewijzen die de vaardigheden van leerlingen op deelgebieden van het rekenen bevorderen. In het onderzoek worden volgende deelgebieden onderscheiden: getallen, rekenoperaties, breuken/ verhoudingen/procenten, meten/meetkunde en probleemoplossen

Het onderzoek zal duidelijk maken welke kwalitatief goede onderzoeken er wereldwijd zijn gedaan naar effectieve rekeninterventies. Het gaat om rekenonderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 6-12 jaar. Centraal staat welke interventies effectief en efficiënt zijn voor welke deelgebieden en welke groepen van leerlingen daarvan profiteren.

Meer informatie

Egbert Harskamp

tel. 050 363 6691

Laatst gewijzigd:10 oktober 2018 16:37

Meer nieuws

 • 28 mei 2020

  Patrick Verkooijen benoemd tot hoogleraar aan de leerstoel Climate Adaptation Governance

  Prof. dr. Patrick Verkooijen, directeur van het Global Center on Adaptation (GCA), is benoemd tot leerstoelhouder voor het programma Climate Adaptation Governance aan de faculteiten Campus Fryslân en Ruimtelijke Wetenschappen van de...

 • 26 mei 2020

  Groningers aan de slag met klimaatadaptatie

  Groningen staat dit jaar in het teken van omgaan met de effecten van klimaatverandering met als hoogtepunt de Klimaatadaptatieweek van 19 t/m 25 januari 2021.

 • 25 mei 2020

  Nieuwe Dean of Graduate Studies

  Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit heeft prof. dr. Petra Rudolf benoemd als Dean of Graduate Studies RUG. Rudolf, hoogleraar Experimentele Vaste Stof Fysica aan de Faculty of Science and Engineering, is reeds in maart begonnen in deze...