Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Educational governance

25 januari 2010

De komende drie jaar onderzoeken het GION en de Erasmus Universiteit Rotterdam de besturing van onderwijsorganisaties in het primair onderwijs. Van 2009-2012 worden de ontwikkelingen binnen besturen gepeild, geanalyseerd en beschreven en zal de relatie met de kwaliteit van scholen worden vastgesteld.

Best practices

Het huidige onderwijsbeleid van de overheid kan worden getypeerd als het “teruggeven van de school aan de betrokkenen”. Meer vrijheid – zo is de gedachte – biedt scholen in het primair onderwijs meer mogelijkheden om hun taak, het geven van goed onderwijs, uit te voeren. Deze autonomie van scholen leidt ertoe dat van besturen verwacht wordt dat zij verbeteringsimpulsen in de scholen stimuleren en organiseren. Dit onderzoek richt zich daarom ook op het vinden van best practices voor besturen en scholen.

Deelprojecten

Het GION houdt zich binnen dit project voornamelijk bezig met het kernproject: het functioneren van schoolbesturen. Dit vormt de basis voor de overige drie onderzoeksprojecten. Bijna 150 schoolbesturen zullen deelnemen aan de bestuursmonitor. Uit deze gegevens worden vervolgens bestuursprofielen geconstrueerd. In dit project staat het effectief besturen centraal (interne fit van organisatiefactoren en bestuursbeleid) en wordt gezocht naar de optimale fit tussen de bovenschoolse organisatie en de school.

Die speurtocht naar de optimale fit staat eveneens centraal in de overige drie deelprojecten waarbij de focus ligt op achtereenvolgens het HRM-beleid, de Lokale Educatieve Agenda en de rol van de ouders in relatie tot de kwaliteit en opbrengsten van de school.

Meer informatie

Dr. Roelande Hofman (GION) en prof.dr. Adriaan Hofman (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:18

Meer nieuws