Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

'Dubbele pet hoogleraar strafrecht is lastig'

14 januari 2010
Volgens hoogleraar criminologie Willem de Haan gaan nevenfuncties van hoogleraren strafrecht steeds vaker ten koste van hun maatschappelijke aanzien en wetenschappelijk gedrag. Vooral hoogleraren die zich in hun nevenfunctie van rechter, officier of advocaat in de media profileren, lopen het risico dat hun publieke optreden ten koste gaat van hun wetenschappelijke geloofwaardigheid en gezag, vindt De Haan.Dit is te lezen in Trouw van 12 januari 2010.
Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.