Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Eredoctoraat voor Prof.dr. S.L. Radt

15 januari 2010
Eredoctoraat Radt
Foto: Michiel Thomas

Prof. Dr. Stefan L. Radt, van 1967-1987 hoogleraar Grieks aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft op 14 januari 2010 een eredoctoraat gekregen aan de universiteit van Münster. Tijdens een indrukwekkende plechtigheid heeft professor Radt uit handen van prof.dr. Christian Pietsch de oorkonde ontvangen waarmee het eredoctoraat werd bekrachtigd. In zijn rede wees professor Pietsch erop dat Radt zich internationaal heeft onderscheiden door een aantal belangrijke publicaties, zoals de edities van de fragmenten van Aeschylus en Sophocles en een inmiddels bijna voltooide editie met een Duitse vertaling en commentaar van de geograaf Strabo. Bovendien wees hij erop dat Radt, die voor de Tweede Wereldoorlog Berlijn heeft moeten ontvluchten en in Nederland heeft moeten onderduiken, zich ondanks dit verleden steeds nauw verbonden heeft gevoeld met Duitsland. In de periode na de oorlog is hij zo onder de klassieke filologen een symbool geworden voor de wederzijdse verzoening tussen Duitsland en Nederland.

Een uitgebreid Duitstalig verslag is te vinden op de site van de Universiteit van Münster.

Michiel Thomas, Rijksuniversiteit Groningen, heeft een foto-impressie van de avond gemaakt.

Laatst gewijzigd:23 april 2018 13:53

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...