Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

UMCG en RUG blij met 34 miljoen voor LifeLines en ERIBA

15 december 2009

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontvangen een bijdrage van 34 miljoen euro van de Provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken voor het LifeLines-onderzoek en het onderzoeksinstituut ERIBA. UMCG en RUG zijn blij met deze substantiële bijdrage waarmee de financiering voor beide projecten rond is.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een principebesluit genomen om 17 miljoen euro beschikbaar te stellen (13 miljoen voor LifeLines, 4 miljoen voor ERIBA). Het ministerie van EZ verdubbelt dit bedrag zodat de totaalbijdrage komt op 34 miljoen euro (26 miljoen voor LifeLines, 8 miljoen voor ERIBA).

Het UMCG en de RUG zijn het provinciaal bestuur van Groningen en SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) erkentelijk voor deze financiële injectie, maar ook voor hun ondersteuning bij het verkrijgen van rijksfinanciering.

LifeLines en ERIBA

LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek dat minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van maar liefst 165.000 personen in de drie noordelijke provincies. In totaal is met LifeLines een investering van ruim 95 miljoen euro gemoeid.

ERIBA

ERIBA (European Research Institute on the Biology of Ageing) wordt een topinstituut voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar veroudering. De focus daarbij ligt op de biologische mechanismen van veroudering. In 2010 zullen UMCG en RUG starten met de bouw van dit nieuwe instituut en wordt gestart het het aantrekken van (internationale) topwetenschappers op het gebied van veroudering. Voor ERIBA is in totaal 49 miljoen euro gereserveerd.

Economische ontwikkeling Noord-Nederland

LifeLines en ERIBA fungeren als vliegwiel voor het ontwikkelen van meer lifescience-, food- en onderwijsactiviteiten in Noord-Nederland en leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het economisch potentieel van Noord-Nederland. Bovendien vormen de twee grootschalige en langlopende initiatieven de ruggengraat van de Healthy Ageing-onderzoeksstroom ('actief en gezond ouder worden') van het UMCG.

Naar verwachting zullen beide initiatieven samen in het komende decennium ten minste 600 hoogwaardige arbeidsplaatsen in Noord Nederland genereren. Daarnaast spelen de investeringen in de Lifesciences in Noord-Nederland en dan met name LifeLines en ERIBA de komende decennia een essentiële rol in het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid op regionaal en nationaal niveau. De regionale economische structuurversterking leidt bovendien tot een versteviging van de nationale en internationale kennisinfrastructuur.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws