Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nationale Jeugdzorg Prijs voor RUG-project

14 december 2009

Het project ‘Belang van het kind in het vreemdelingenrecht en –beleid’ van de afdeling orthopedagogiek van de RUG heeft de Nationale Jeugdzorg Prijs gewonnen. De prijs is uitgereikt door minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin op het congres 'Jeugdzorg: Zo!'. Samen met het project Verlies-rouw.com van Stichting De Jutters won het RUG-project de prijs van de vakjury.

Het project ‘Belang van het kind in het vreemdelingenrecht en –beleid’, van de afdeling orthopedagogiek van de RUG, heeft een methode ontwikkeld om risico’s in de ontwikkeling van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen te onderkennen. Die risico’s hebben vaak te maken met de leefomgeving waarin zij opgroeien en zijn van belang bij het nemen van een besluit over de terugkeer van het gezin naar het land van herkomst. Deze methode levert rapportages op die asieladvocaten als processtuk kunnen gebruiken.

Nationale Jeugdzorg Prijzen

De Nationale Jeugdzorg Prijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds en bestemd voor projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere instellingen in de jeugdzorg. De prijzen werden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Het thema was Diversiteit & Professionaliteit. ‘Migrantenjongeren scoren op alle leefgebieden slechter dan autochtone jongeren. Als we daar als samenleving geen werk van maken, hebben we een groot probleem. De genomineerde projecten dragen ertoe bij dat alle kinderen alle kansen krijgen,’ aldus minister Rouvoet. Er is een vakprijs en cliëntenprijs, beide bestaan uit een bedrag van 25.000 euro. De cliëntenprijs ging naar Hulpmix.nl, een website die grootschalige, laagdrempelige interculturele hulp biedt aan jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden.

Meer informatie

Mw. dr. mr. M.E. Kalverboer, tel. 050 – 363 65 71  

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 11 juli 2019

  Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact

  Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...