Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nationale Jeugdzorg Prijs voor RUG-project

14 december 2009

Het project ‘Belang van het kind in het vreemdelingenrecht en –beleid’ van de afdeling orthopedagogiek van de RUG heeft de Nationale Jeugdzorg Prijs gewonnen. De prijs is uitgereikt door minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin op het congres 'Jeugdzorg: Zo!'. Samen met het project Verlies-rouw.com van Stichting De Jutters won het RUG-project de prijs van de vakjury.

Het project ‘Belang van het kind in het vreemdelingenrecht en –beleid’, van de afdeling orthopedagogiek van de RUG, heeft een methode ontwikkeld om risico’s in de ontwikkeling van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen te onderkennen. Die risico’s hebben vaak te maken met de leefomgeving waarin zij opgroeien en zijn van belang bij het nemen van een besluit over de terugkeer van het gezin naar het land van herkomst. Deze methode levert rapportages op die asieladvocaten als processtuk kunnen gebruiken.

Nationale Jeugdzorg Prijzen

De Nationale Jeugdzorg Prijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds en bestemd voor projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere instellingen in de jeugdzorg. De prijzen werden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. Het thema was Diversiteit & Professionaliteit. ‘Migrantenjongeren scoren op alle leefgebieden slechter dan autochtone jongeren. Als we daar als samenleving geen werk van maken, hebben we een groot probleem. De genomineerde projecten dragen ertoe bij dat alle kinderen alle kansen krijgen,’ aldus minister Rouvoet. Er is een vakprijs en cliëntenprijs, beide bestaan uit een bedrag van 25.000 euro. De cliëntenprijs ging naar Hulpmix.nl, een website die grootschalige, laagdrempelige interculturele hulp biedt aan jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden.

Meer informatie

Mw. dr. mr. M.E. Kalverboer, tel. 050 – 363 65 71  

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:13

Meer nieuws

 • 17 september 2018

  Pesten is een probleem van ons allemaal

  Van leerkrachten wordt veel verwacht; naast een stimulerend academisch klimaat, moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief aan te kunnen pakken. Bovendien ontbreekt er...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.