Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Left ventricular funcion after STEMI. Developments in diagnostics and cell therapy

16 december 2009

Promotie: P.A. van der Vleuten, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Left ventricular funcion after STEMI. Developments in diagnostics and cell therapy
Promotor(s): prof.dr. F. Zijlstra
Faculteit: Medische Wetenschappen
Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: voorlichting@bvl.umcg.nl

Celtherapie biedt nog geen meerwaarde na hartinfarct

Celtherapie na een hartinfarct leidt in zijn huidige vorm niet tot een verbetering van de knijpkracht van de hartspier. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Pieter van der Vleuten. Hij concludeert dat de techniek wel veilig en toepasbaar is.

Bij sommige patiënten ontstaat na een hartinfarct veel schade aan de hartspier. Eerder dierexperimenteel onderzoek wees uit dat een behandeling met uit beenmerg of bloed afkomstige cellen kort na een hartinfarct zou kunnen bijdragen aan het herstel van hartfunctie. Maar uit grootschalig onderzoek in meerdere Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat de therapie bij mensen nog niet effectief is.

Voor het onderzoek werden bij 200 patiënten ofwel uit het beenmerg gewonnen cellen, ofwel uit het bloed gewonnen cellen in de bij het hartinfarct betrokken kransslagader gespoten. Daarnaast was er een controlegroep die de standaardbehandeling (zonder cellen) onderging. In alle drie de groepen was na vier maanden de hartfunctie licht verbeterd ten opzichte van de situatie kort na het hartinfarct. De resultaten in de “beenmerg”- en de “bloed”-groep waren echter niet beter dan de resultaten in de controlegroep. De behandelingen zoals die zijn uitgevoerd in dit onderzoek, zijn dus in de praktijk veilig toepasbaar, maar leiden helaas niet tot een betere hartfunctie. Aanvullend experimenteel werk is nodig om de volgende stappen in de kliniek te kunnen zetten.

Pieter van der Vleuten (Mook en Middelaar, 1980) studeerde geneeskunde in Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan het Thoraxcentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onder auspiciën van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Hartstichting en enkele farmaceutische bedrijven. Van der Vleuten is in opleiding tot cardioloog in het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws