Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Exotic magnetic phenomena in transition metal materials

18 december 2009

Promotie: T.T.A. Lummen, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Exotic magnetic phenomena in transition metal materials
Promotor(s): prof.dr. P.H.M. van Loosdrecht
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Contact: Tom Lummen, tel. 050-363 4352, e-mail: T.T.A.Lummen@rug.nl

Exotische magnetische fenomenen in overgangsmetaal-materialen

Het materialenonderzoek van Tom Lummen richt zich op een aantal speciale gevallen, waarin het magnetisme van de materialen ongebruikelijke eigenschappen vertoont. Globaal gezien gaat het om twee klassen van materialen, waarin hij respectievelijk optisch-manipuleerbaar magnetisme en geometrisch gefrustreerd magnetisme bestudeert.

Hoewel de macroscopische eigenschappen van magnetische materialen al decennia worden gebruikt voor toepassingen, blijft magnetisme een van de fundamentele interessegebieden binnen de wetenschappelijke materiaalkunde. Dit omdat nog steeds revolutionaire nieuwe effecten worden ontdekt, die gerelateerd zijn aan de magnetische interacties in materialen. De onderlinge koppelingen tussen microscopische rooster-, spin-, orbitaal- en ladingsvrijheidsgraden in materialen zorgen voor een complex samenspel dat in speciale gevallen kan leiden tot fascinerende nieuwe fenomenen, zoals de recent ontdekte gigantische magnetoweerstand en hoge-temperatuur supergeleiding.

Het onderzoek van Tom Lummen richt zich op een aantal van deze speciale gevallen, waarin het magnetisme van de onderzochte materialen ongebruikelijke eigenschappen vertoont. Globaal gezien gaat het om twee klassen van materialen, waarin hij respectievelijk optisch-manipuleerbaar magnetisme en geometrisch gefrustreerd magnetisme bestudeerde.

Centraal in de eerste hoofdstukken van zijn proefschrift staat een van de zogenaamde Pruisisch-blauw-analogen, waarin zowel onder invloed van temperatuur als zichtbaar licht een interne redox reactie blijkt plaats te vinden die het magnetisme drastisch verandert. Omdat deze fascinerende overgangsfenomenen gepaard blijken te gaan met coöperative interacties tussen de betreffende magnetische eenheden, is het mogelijk om bij lage temperaturen het magnetisme macroscopisch te schakelen met behulp van zichtbaar licht.

Verder bestudeerde Lummen een aantal materialen, waarin door de specifieke opbouw niet aan de primaire magnetische interacties kan worden voldaan. Anders gezegd, deze systemen zijn magnetisch gefrustreerd. Hierdoor zijn het de secundaire interacties die het (ongewone) magnetische gedrag domineren. Respectievelijk de kristalveld-splitsing en de spin-rooster koppeling blijken dominant in deze systemen.

Tom Lummen(Tubbergen, 1982) deed de topmasteropleiding Nanoscience en verrichtte zijn promotieonderzoek bij de onderzoeksgroep Optical Condensed Matter Physics van het Zernike Institute for Advanced Materials, waar hij inmiddels postdoc-onderzoeker is.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...