Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Exotic magnetic phenomena in transition metal materials

18 december 2009

Promotie: T.T.A. Lummen, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Exotic magnetic phenomena in transition metal materials
Promotor(s): prof.dr. P.H.M. van Loosdrecht
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Contact: Tom Lummen, tel. 050-363 4352, e-mail: T.T.A.Lummen@rug.nl

Exotische magnetische fenomenen in overgangsmetaal-materialen

Het materialenonderzoek van Tom Lummen richt zich op een aantal speciale gevallen, waarin het magnetisme van de materialen ongebruikelijke eigenschappen vertoont. Globaal gezien gaat het om twee klassen van materialen, waarin hij respectievelijk optisch-manipuleerbaar magnetisme en geometrisch gefrustreerd magnetisme bestudeert.

Hoewel de macroscopische eigenschappen van magnetische materialen al decennia worden gebruikt voor toepassingen, blijft magnetisme een van de fundamentele interessegebieden binnen de wetenschappelijke materiaalkunde. Dit omdat nog steeds revolutionaire nieuwe effecten worden ontdekt, die gerelateerd zijn aan de magnetische interacties in materialen. De onderlinge koppelingen tussen microscopische rooster-, spin-, orbitaal- en ladingsvrijheidsgraden in materialen zorgen voor een complex samenspel dat in speciale gevallen kan leiden tot fascinerende nieuwe fenomenen, zoals de recent ontdekte gigantische magnetoweerstand en hoge-temperatuur supergeleiding.

Het onderzoek van Tom Lummen richt zich op een aantal van deze speciale gevallen, waarin het magnetisme van de onderzochte materialen ongebruikelijke eigenschappen vertoont. Globaal gezien gaat het om twee klassen van materialen, waarin hij respectievelijk optisch-manipuleerbaar magnetisme en geometrisch gefrustreerd magnetisme bestudeerde.

Centraal in de eerste hoofdstukken van zijn proefschrift staat een van de zogenaamde Pruisisch-blauw-analogen, waarin zowel onder invloed van temperatuur als zichtbaar licht een interne redox reactie blijkt plaats te vinden die het magnetisme drastisch verandert. Omdat deze fascinerende overgangsfenomenen gepaard blijken te gaan met coöperative interacties tussen de betreffende magnetische eenheden, is het mogelijk om bij lage temperaturen het magnetisme macroscopisch te schakelen met behulp van zichtbaar licht.

Verder bestudeerde Lummen een aantal materialen, waarin door de specifieke opbouw niet aan de primaire magnetische interacties kan worden voldaan. Anders gezegd, deze systemen zijn magnetisch gefrustreerd. Hierdoor zijn het de secundaire interacties die het (ongewone) magnetische gedrag domineren. Respectievelijk de kristalveld-splitsing en de spin-rooster koppeling blijken dominant in deze systemen.

Tom Lummen(Tubbergen, 1982) deed de topmasteropleiding Nanoscience en verrichtte zijn promotieonderzoek bij de onderzoeksgroep Optical Condensed Matter Physics van het Zernike Institute for Advanced Materials, waar hij inmiddels postdoc-onderzoeker is.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws